หน้าแรก

ข่าวประกาศ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 27 รายการ ดูเพิ่มเติม »
    

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 22 รายการ ดูเพิ่มเติม »
   

ข่าวกิจกรรม

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

  • เผยแพร่ผลงานวิชาการ 1 คน 1 นวัตกรรม

    ส่ง 21 มิ.ย. 2561 01:15 โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »


นายสันติชัย  บัวทอง
รองผู้อำนวยการ สพป.พช.3 


นายพิชิตชัย  อนนท์
      นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พช.3
สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3