หน้าแรก

ข่าวประกาศ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 31 รายการ ดูเพิ่มเติม »
    

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 23 รายการ ดูเพิ่มเติม »
   

ข่าวกิจกรรม

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »
นายสมหมาย ถาวารกูล
รองผู้อำนวยการ สพป.พช.3 


นายพิชิตชัย  อนนท์
      นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
สพป.พช.3
สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3