หน้าแรก


ข่าวประกาศ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »
    

ข่าวกิจกรรม

 • โครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน วันที่ 23 กันยายน 2560 นายสันติชัย บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยส ...
  ส่ง 25 ก.ย. 2560 19:33 โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
 • โครงการสัมมนาพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้วยเทคนิคการบริหารทีมงาน วันที่ 11-12 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายดิเรก ต่ายเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ ...
  ส่ง 21 ก.ย. 2560 00:29 โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
 • โครงการแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสู่อนาคต ปี พ.ศ.(2560-2569) เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 นางสุนันท์ บัวเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการแผนพ ...
  ส่ง 20 ก.ย. 2560 01:10 โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 • โครงการ 1 คน 1 นวัตกรรม
  ส่ง 21 ก.ย. 2560 02:32 โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »


นายสันติชัย  บัวทอง
รองผู้อำนวยการ สพป.พช.3 

นางสุนันท์  บัวเทศ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พช.3สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3