/หน้าแรก/

/ยินดีต้อนรับ
kantik@pbn3.go.th
https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/klum-ni-thes-sphp-phechrburn-khet-3/home


https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/k-m-kar-cadkar-khwam-ru/home


https://www.north68.sillapa.net/sp-pnb3/นายสันติชัย บัวทอง
รอง ผอ.สพท.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว
ผอ.กลุ่ม นิเทศติดตามฯ
------------------------------------

ยินดีต้อนรับ/คลังข้อสอบออนไลน์
สื่อ.ข้อสอบ
ระดับชั้น ป.6
ระดับชั้น ม.3
ระดับชั้น ม.6

/คลังสื่อการสอน
/ตัวอย่างงานวิจัย

เอกสารแนวทางการจัดการ วิทยาการคำนวณ ป.1

เอกสารแนวทางการจัดการ วิทยาการคำนวณ ป.4
เอกสารแนวทางการจัดการ วิทยาศาสตร์ ป.1
เอกสารแนวทางการจัดการ วิทยาศาสตร์ ป.4

มัธยมศึกษาตอนต้น

เอกสารแนวทางการจัดการ วิทยาการคำนวณ ม.1
เอกสารแนวทางการจัดการ วิทยาศาสตร์ ม.1
เอกสารแนวทางการจัดการ การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1

-------------------------------------

ดาวน์โหลดแผนการสอน วิชาวิทยาการคำนวณ ม.1 ฟรี ไฟล์ word

ลิงค์ดาวน์โหลดแผนการสอนไฟล์ word แก้ไขได้ https://goo.gl/ANBWGf