/หน้าแรก/

/ยินดีต้อนรับ
kantik@pbn3.go.th
https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/klum-ni-thes-sphp-phechrburn-khet-3/home
https://www.facebook.com/groups/180817419123659/

https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/k-m-kar-cadkar-khwam-ru/home

ปรับเปลี่ยนเมนูการใช้งานเว็บไซต์ DLTV

Info-dltv | 27 ก.พ. 2562
 186

คู่มือแนะนำขั้นตอนการใช้งานเว็บไซต์ DLTV 

และการดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน 

เพียงคลิกเมนูดังต่อไปนี้ ชมสด ชมล่วงหน้า ชมย้อนหลัง 

"คลิก !!! เพื่อดาวน์โหลดคู่มือ"

http://www.dltv.ac.th/content/content-detail/10111/1001?fbclid=IwAR04HbScMGjmkX7FVdP_4aZNP6nDCPY-LZfWSY6BXFmeqkzmC9pkCkWL2G0


https://www.north68.sillapa.net/sp-pnb3/
//ล่าสุด !!สรุปผลการแข่งขัน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้ลำดับที่ 9
ระดับภาคเหนืองานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68 

ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้//อันดับที่ 9 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้ 112 เหรียญทอง 79 เหรียญเงิน 28 เหรียญทองแดง รวมทั้งสิ้น 219 เหรียญ

Embed gadget

วันที่ & เวลา
นายสันติชัย บัวทอง
รอง ผอ.สพท.รักษาราชการแทน 
ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว
ผอ.กลุ่ม นิเทศติดตามฯ
------------------------------------

ยินดีต้อนรับ

https://www.facebook.com/groups/180817419123659/

/คลังข้อสอบออนไลน์
/ตัวอย่างงานวิจัย

เอกสารแนวทางการจัดการ วิทยาการคำนวณ ป.1

เอกสารแนวทางการจัดการ วิทยาการคำนวณ ป.4
เอกสารแนวทางการจัดการ วิทยาศาสตร์ ป.1
เอกสารแนวทางการจัดการ วิทยาศาสตร์ ป.4

มัธยมศึกษาตอนต้น

เอกสารแนวทางการจัดการ วิทยาการคำนวณ ม.1
เอกสารแนวทางการจัดการ วิทยาศาสตร์ ม.1
เอกสารแนวทางการจัดการ การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1

-------------------------------------

ดาวน์โหลดแผนการสอน
วิชาวิทยาการคำนวณ ม.1 ฟรี ไฟล์ word

ลิงค์ดาวน์โหลดแผนการสอนไฟล์ word แก้ไขได้ https://goo.gl/ANBWGf

แนวข้อสอบ สำหรับนักเรียน

 แผนจัดประสบการณ์ อนุบาล 3[25-10-2559] 
 แผนจัดประสบการณ์ อนุบาล 2[25-10-2559] 
 แผนจัดประสบการณ์ อนุบาล 1[25-10-2559] 
 แผนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.6[05-07-2559] 
 แผนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.5[05-07-2559] 
 แผนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.4[05-07-2559] 
 แผนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.3[05-07-2559] 
 แผนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.2[05-07-2559] 
 แผนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.1[05-07-2559] 
 แผนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ป.๖[04-07-2559] 
 แผนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ป.๕[04-07-2559] 
 แผนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ป.๔[04-07-2559] 
 แผนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.6[04-07-2559] 
 แผนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.5[04-07-2559] 
 แผนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.4[04-07-2559] 
 แผนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.3[04-07-2559] 
 แผนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.2[04-07-2559] 
 แผนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.1[01-07-2559] 
 แผนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.6[30-06-2559] 
 แผนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.5[30-06-2559]