/หน้าแรก/

/ยินดีต้อนรับ
https://docs.google.com/a/pbn3.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cGJuMy5nby50aHxrbHVtLW5pLXRoZXMtc3BocC1waGVjaHJidXJuLWtoZXQtM3xneDoyNTc1ZjY5NTBjZjdmYmIz

https://docs.google.com/a/pbn3.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cGJuMy5nby50aHxrbHVtLW5pLXRoZXMtc3BocC1waGVjaHJidXJuLWtoZXQtM3xneDoyNTc1ZjY5NTBjZjdmYmIzhttps://docs.google.com/a/pbn3.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cGJuMy5nby50aHxrbHVtLW5pLXRoZXMtc3BocC1waGVjaHJidXJuLWtoZXQtM3xneDo1NTE5NGZkZjlmMTMzZjJhhttps://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wEjLnFiFbAU45GL8i7DVzRzAAvlsxP7n


https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/hlaksutr-xbrm-klum-ni-thes/home?fbclid=IwAR33DvDbwgHRNrCsBXSGgd6QY8h48r7nYD_sSDUA5ykdsv_X7ivfLrpMWq0


https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/hlaksutr-xbrm-xxnlin/homehttps://sites.google.com/a/pbn3.go.th/hxng-smud-dicitxl-sphp-phechrburn-khet-3/homehttps://sites.google.com/a/pbn3.go.th/haelng-reiyn-ru-thxng-thin-sphp-ph-chr-burn-khet-3/home


https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/computing-science-pbn-3/


https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/dltv-dlit/homehttps://sites.google.com/pbn3.go.th/good-product/schoolhttps://sites.google.com/a/pbn3.go.th/rongreiyn-khunphaph-sphp-phechrburn-khet-3/

เข้าระบบการเรียนรู้ออนไลน์ ที่ deep.go.th

https://account.deep.go.th/account/auth/login#

แนะนำ DEEP แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ


https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/klum-ni-thes-sphp-phechrburn-khet-3/-phl-sxb-o-net-nt-xan-xxk-kheiyn-di

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


http://score.pbn3.go.th/index.php
http://vige.pbn3.go.th/
-----------------------------------------------------
https://app.contentcenter.obec.go.th/#/
สมรรถนะผู้เรียนดาวโหลดได้ที่

 
 

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก‎‎‎(Active Learning)‎‎‎

สมรรถนะผู้เรียน

 
 

มาตรการและแนวทางการนิเทศ

 

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก‎(Active Learning)‎

MOU ปี 2563

 
  

ยินดีค่ะ

แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

Learning Media สื่อแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
1) สื่อแหล่งเรียนรู้ในอำเภอหนองไผ่
ในลิงค์ https://youtu.be/69oK15PpaK8
2) สื่อแหล่งเรียนรู้ในอำเภอวิเชียรบุรี
ในลิงค์ https://youtu.be/69oK15PpaK8
3) สื่อแหล่งเรียนรู้ในอำเภอบึงสามพัน
ในลิงค์ https://youtu.be/teltdq94oGk
4) สื่อแหล่งเรียนรู้ในอำเภอศรีเทพ
ในลิงค์ https://youtu.be/u8glXSMMRB0

https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/klum-ni-thes-sphp-phechrburn-khet-3/home
https://www.facebook.com/groups/180817419123659/

https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/k-m-kar-cadkar-khwam-ru/home

ปรับเปลี่ยนเมนูการใช้งานเว็บไซต์ DLTV


คู่มือแนะนำขั้นตอนการใช้งานเว็บไซต์ DLTV 

และการดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน 

เพียงคลิกเมนูดังต่อไปนี้ ชมสด ชมล่วงหน้า ชมย้อนหลัง 

"คลิก !!! เพื่อดาวน์โหลดคู่มือ"

http://www.dltv.ac.th/content/content-detail/10111/1001?fbclid=IwAR04HbScMGjmkX7FVdP_4aZNP6nDCPY-LZfWSY6BXFmeqkzmC9pkCkWL2G0https://www.north68.sillapa.net/sp-pnb3/

//ล่าสุด !!สรุปผลการแข่งขัน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้ลำดับที่ 9
ระดับภาคเหนืองานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68 

ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้//อันดับที่ 9 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้ 112 เหรียญทอง 79 เหรียญเงิน 28 เหรียญทองแดง รวมทั้งสิ้น 219 เหรียญ

วันที่ & เวลา

ยินดีต้อนรับ


https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/hxng-smud-dicitxl-sphp-phechrburn-khet-3/home


ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3


นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์
รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3


ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว
ผอ.กลุ่ม นิเทศติดตามฯ
------------------------------------

https://www.facebook.com/groups/180817419123659/

/คลังข้อสอบออนไลน์
/ตัวอย่างงานวิจัย

เอกสารแนวทางการจัดการ วิทยาการคำนวณ ป.1

เอกสารแนวทางการจัดการ วิทยาการคำนวณ ป.4
เอกสารแนวทางการจัดการ วิทยาศาสตร์ ป.1
เอกสารแนวทางการจัดการ วิทยาศาสตร์ ป.4

มัธยมศึกษาตอนต้น

เอกสารแนวทางการจัดการ วิทยาการคำนวณ ม.1
เอกสารแนวทางการจัดการ วิทยาศาสตร์ ม.1
เอกสารแนวทางการจัดการ การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1

-------------------------------------

ดาวน์โหลดแผนการสอน
วิชาวิทยาการคำนวณ ม.1 ฟรี ไฟล์ word

ลิงค์ดาวน์โหลดแผนการสอนไฟล์ word แก้ไขได้ https://goo.gl/ANBWGf

แนวข้อสอบ สำหรับนักเรียน

 แผนจัดประสบการณ์ อนุบาล 3[25-10-2559] 
 แผนจัดประสบการณ์ อนุบาล 2[25-10-2559] 
 แผนจัดประสบการณ์ อนุบาล 1[25-10-2559] 
 แผนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.6[05-07-2559] 
 แผนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.5[05-07-2559] 
 แผนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.4[05-07-2559] 
 แผนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.3[05-07-2559] 
 แผนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.2[05-07-2559] 
 แผนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.1[05-07-2559] 
 แผนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ป.๖[04-07-2559] 
 แผนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ป.๕[04-07-2559] 
 แผนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ป.๔[04-07-2559] 
 แผนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.6[04-07-2559] 
 แผนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.5[04-07-2559] 
 แผนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.4[04-07-2559] 
 แผนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.3[04-07-2559] 
 แผนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.2[04-07-2559] 
 แผนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.1[01-07-2559] 
 แผนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.6[30-06-2559] 
 แผนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.5[30-06-2559] 

               


ą
ติ๊ก ศึกษานิเทศก์,
29 มี.ค. 2563 04:30
Ċ
ติ๊ก ศึกษานิเทศก์,
22 ก.ย. 2563 22:52
Ċ
ติ๊ก ศึกษานิเทศก์,
22 ก.ย. 2563 22:52
Comments