ลำดับที่ รายการ วันที่
1   ประกาศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์ทดสอบวัดคุณภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์ PW Science Test 2019 ชิงแชมป์พยัคฆภูมิวิทยาคาร ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 
    ประกาศ
     - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6                 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
     - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1                          ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
     - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2                          ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
     - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3     
       18 มกราคม 2561
2   ประกาศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร เรื่อง การทดสอบวัดคุณภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์ PW Science Test 2019 ชิงแชมป์พยัคฆภูมิวิทยาคาร ครั้งที่ 7 
ประจำปี 2562 รายละเอียด >>คลิก<<      ดาวน์โหลดใบสมัคร
       25 ธันวาคม 2561
3   ประกาศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร  เรื่อง การสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2561 ชิงโล่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  รายละเอียด        20 ธันวาคม 2561
4   ประกาศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว (แบบแฟลต 8 หน่วย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)  รายละเอียด  แบบแปลนบ้านพักครูแบบ 8 ครอบครัว        19 ธันวาคม 2561
                                        
       
    

Embed gadget