รายการ วันที่
 https://drive.google.com/file/d/1_t3nrGYTNoePDvQHd4vznOMuozzQcFuN/view?usp=sharing ประกาศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ยามรักษาการณ์) https://drive.google.com/drive/folders/1EaxbSI-IsSvGWuEkTd_5Redrbk9zNaie?usp=sharing  12 พ.ย. 2562
 https://drive.google.com/file/d/1_t3nrGYTNoePDvQHd4vznOMuozzQcFuN/view?usp=sharing ประกาศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร การปิดภาคเรียนที่ 1/2562  และเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 https://drive.google.com/drive/folders/1EaxbSI-IsSvGWuEkTd_5Redrbk9zNaie?usp=sharing 8 ต.ค. 2562
 https://drive.google.com/file/d/1_t3nrGYTNoePDvQHd4vznOMuozzQcFuN/view?usp=sharing ประกาศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร เรื่อง ประกาศผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (ENGLISH PROFICIENCY TEST) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 https://drive.google.com/drive/folders/1EaxbSI-IsSvGWuEkTd_5Redrbk9zNaie?usp=sharing 9 ก.ย. 2562
  https://drive.google.com/file/d/1_t3nrGYTNoePDvQHd4vznOMuozzQcFuN/view?usp=sharing รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (ENGLISH PROFICIENCY TEST) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 https://drive.google.com/drive/folders/1t6Im-dJn18gcljfK9tF9zavwPKhFwj63?usp=sharing 6 ก.ย. 2562
  https://drive.google.com/file/d/1_t3nrGYTNoePDvQHd4vznOMuozzQcFuN/view?usp=sharing ประกาศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว https://drive.google.com/file/d/1zk-RkaQ6jwuBJadO2aP55IDsAmvVPOYO/view?usp=sharing  29 ส.ค. 2562
 https://drive.google.com/file/d/1_t3nrGYTNoePDvQHd4vznOMuozzQcFuN/view?usp=sharing ประกาศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว https://drive.google.com/file/d/1zk-RkaQ6jwuBJadO2aP55IDsAmvVPOYO/view?usp=sharing  28 ส.ค. 2562
https://drive.google.com/file/d/1_t3nrGYTNoePDvQHd4vznOMuozzQcFuN/view?usp=sharing ประกาศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว https://drive.google.com/file/d/1zk-RkaQ6jwuBJadO2aP55IDsAmvVPOYO/view?usp=sharing 22 ส.ค. 2562
https://drive.google.com/file/d/1_t3nrGYTNoePDvQHd4vznOMuozzQcFuN/view?usp=sharing ประกาศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร เรื่อง การสอบแข่งขันวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (ENGLISH PROFICIENCY TEST) ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ New ดาวน์โหลดใบสมัคร 6 ส.ค. 2562
https://drive.google.com/file/d/1_t3nrGYTNoePDvQHd4vznOMuozzQcFuN/view?usp=sharing ประกาศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว https://drive.google.com/file/d/1Qi258tdFhpGxnhBrLKmFLImi_p4kJL19/view?usp=sharing 30 ก.ค. 2562
https://drive.google.com/file/d/1_t3nrGYTNoePDvQHd4vznOMuozzQcFuN/view?usp=sharing ประกาศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว https://drive.google.com/file/d/17iC19O-dEdUHuybOZwZaVkABo0plgFkG/view?usp=sharing 26 ก.ค. 2562
https://drive.google.com/file/d/1_t3nrGYTNoePDvQHd4vznOMuozzQcFuN/view?usp=sharing ประกาศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว
https://drive.google.com/file/d/1tXQ-hpFyg6Y82AK7MVMjORzbZknh1FK-/view?usp=sharing
18 ก.ค. 2562
https://drive.google.com/file/d/1_t3nrGYTNoePDvQHd4vznOMuozzQcFuN/view?usp=sharing ประกาศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนระหว่างวันที่ 17 - 27 กรกฎาคม 2562
https://drive.google.com/file/d/1rEVCNDHpuU04IzLTwd66E08GHoaFhObK/view?usp=sharing
15 ก.ค. 2562
https://drive.google.com/file/d/1_t3nrGYTNoePDvQHd4vznOMuozzQcFuN/view?usp=sharing ประกาศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว https://drive.google.com/file/d/1PTCSNsQBKa0EvxAtCK7cMt3WyPncc4nt/view?usp=sharing 11 มิ.ย. 2562
https://drive.google.com/file/d/1_t3nrGYTNoePDvQHd4vznOMuozzQcFuN/view?usp=sharing แจ้งนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน ท่านสามารถจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ตามเอกสารแจก) โดยนำเอกสารมาจ่ายเงินได้ที่งานการเงิน โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร   10 มิ.ย 2562
https://drive.google.com/file/d/1_t3nrGYTNoePDvQHd4vznOMuozzQcFuN/view?usp=sharing ประกาศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว https://drive.google.com/file/d/1uD5u329nW8s85Iq3kX0ObRzn5DbZBP02/view?usp=sharing 7 มิ.ย. 2562
https://drive.google.com/file/d/1_t3nrGYTNoePDvQHd4vznOMuozzQcFuN/view?usp=sharing ประกาศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว https://drive.google.com/file/d/1vse-o5AYqOQlRT9rhNAGElCf1uEo7JpH/view?usp=sharing 28 พ.ค. 2562
 https://drive.google.com/file/d/1_t3nrGYTNoePDvQHd4vznOMuozzQcFuN/view?usp=sharingประกาศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว https://drive.google.com/file/d/1vse-o5AYqOQlRT9rhNAGElCf1uEo7JpH/view?usp=sharing  22 พ.ค. 2562
https://drive.google.com/file/d/1_t3nrGYTNoePDvQHd4vznOMuozzQcFuN/view?usp=sharingประกาศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว https://drive.google.com/file/d/1vse-o5AYqOQlRT9rhNAGElCf1uEo7JpH/view?usp=sharing 17 พ.ค. 2562
 ประกาศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา การประมูลผลิตและส่งน้ำดื่มของโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร https://drive.google.com/file/d/1vse-o5AYqOQlRT9rhNAGElCf1uEo7JpH/view?usp=sharing 13 พ.ค. 2562
  เรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/1vse-o5AYqOQlRT9rhNAGElCf1uEo7JpH/view?usp=sharing  13 พ.ค. 2562
   ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว https://drive.google.com/file/d/1vse-o5AYqOQlRT9rhNAGElCf1uEo7JpH/view?usp=sharing  10 พ.ค. 2562
 ประกาศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร เรื่อง การประมูลผลิตและส่งน้ำดื่มของโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร https://drive.google.com/file/d/1ZX4LcGSMstzTQx0AeXb3CdOpLn78gvcI/view?usp=sharing 3 พ.ค. 2562
 ประกาศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างคราว https://drive.google.com/file/d/1k9Ex8L07UpuYcM-n8U0TPs0GNnz5M6YM/view?usp=sharing 3 พ.ค. 2562
 ประกาศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว https://drive.google.com/open?id=1uD5u329nW8s85Iq3kX0ObRzn5DbZBP02 2 พ.ค. 2562
 ประกาศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว https://drive.google.com/file/d/1HVOZ8FDiKL-Ckd2ag-9HoOA8Z-EklrIg/view?usp=sharing 26 เม.ย. 2562
  ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ (ชาย) และตำแหน่งยามรักษาการณ์https://drive.google.com/file/d/1vse-o5AYqOQlRT9rhNAGElCf1uEo7JpH/view?usp=sharing  26 เม.ย. 2562
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวhttps://drive.google.com/file/d/1vse-o5AYqOQlRT9rhNAGElCf1uEo7JpH/view?usp=sharing  24 เม.ย. 2562
  รายชื่อนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6  ปีการศึกษา 2562 https://drive.google.com/file/d/1vse-o5AYqOQlRT9rhNAGElCf1uEo7JpH/view?usp=sharing  18 เม.ย. 2562
  รายชื่อนักเรียน  พร้อมเลขประจำตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 https://drive.google.com/file/d/1vse-o5AYqOQlRT9rhNAGElCf1uEo7JpH/view?usp=sharing  16 เม.ย. 2562
  ประกาศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว https://drive.google.com/file/d/1vse-o5AYqOQlRT9rhNAGElCf1uEo7JpH/view?usp=sharing   6 เม.ย. 2562
  ประกาศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร  ประจำปีการศึกษา 2562 https://sites.google.com/a/ses26.go.th/pw-project/home   10 มี.ค. 2562
                                        
       
    

Embed gadget