ประกาศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว (แบบแฟลต 8 หน่วย)  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 
รายละเอียด
                                   
         
       
    

Embed gadget