ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนกิจกรรมชุมนุม

                                   *** นักเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ 
                      กรุณาติดต่อลงทะเบียนชุมนุมใหม่ ที่ห้องคอมพิวเตอร์ 
                             ภายในวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561***
                                                 >>>คลิ๊ก<<<
สถิติผู้เข้าชม

page counter
*** ปิดระบบลงทะเบียนชุมนุม***
***นักเรียนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน กรุณาติดต่อคุณครูประพันธุ์ ธรรมวัฒน์***