Paul's Place‎ > ‎

Bataviahaven

Sinds 1975 heb ik in Lelystad gewoond en vanaf 1984 er ook gewerkt. Ook woon ik er al sinds 1985 niet  meer, toch bouw je een band op met de gemeenschap. In dit geval met het bedrijfsleven, de overheid en vele instanties, ik bedoel natuurlijk de mensen die daar allemaal bij horen en die (bijna) allemaal tenslotte klant werden van Fair.

Een ondernemer moet zelf zijn kansen creëren, maar het moet je ook gegund worden. Dat heeft deze stad mij en Fair zeker gedaan. Iets terugdoen door bijvoorbeeld in besturen (van maatschappelijk nuttige instellingen) te gaan zitten was niet goed te verenigen met mijn plaats in het netwerk: daarmee zou ik in eigen voet schieten en ik wilde het 'fair' houden.

Nu de werkzame jaren in Lelystad voorbij lijken kan dat wel. Toen ik gevraagd werd mee te werken aan het opzetten van een Bestuur voor (de nieuwe) Bataviahaven heb ik daar gehoor aan gegeven, aanvankelijk als voorzitter en thans als secretaris.

Voor de goede orde: het gaat niet om bootjes, maar om het (tot nul) reduceren van kosten voor de gemeente en om het vermarkten van deze bijzondere haven, om daarmee Lelystad en met name de kust, positief onder de aandacht en in het nieuws te krijgen. 

Dat is nodig omdat de doelstelling is deze haven tot dè evenementenhaven van Nederland te maken, met een (inter-) nationale uitstraling, en mede daarmee de exploitatiekosten (binnen 5 jaar) te dekken.

De kanjers v.l.n.r. op de foto hiernaast zijn Joop van Diest (onze promotor en voorzitter), Paul Striker (bedrijfsmatig ingestelde, ict-minded en webbased secretaris), Aloys Banken (perfecte en humorvolle penningmeester) en Henk Nooter (onze gedreven directeur).

Kijk op de site van Bataviahaven en geniet mee !

Dat gaat zeker lukken ! Bij toeval kon ik de meest geschikte mensen in het Bestuur betrekken, en die hebben in nog geen twee jaar tijd een (door de gemeenteraad onderschreven) visie ontwikkeld  en omgezet in daadwerkelijke acties, zoals het (aanvullend) inrichten van de haven, het realiseren van een havenkantoor en het belangrijkste: het vullen van de evenementen-kalender.

Vanaf 1 januari 2012 maak ik, wegens vele andere werkzaamheden, niet langer deel uit van het Bestuur.
Het was een plezier om met dit Bestuur en deze directie te werken in een maritieme omgeving.


Het beste nieuws in jaren: in 2017 werd bekend dat de Natte Hiswa naar Bataviahaven komt vanaf 2018.