วิดีโอการสอน


 

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่องงาน


วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่องงาน ชั้น ม.3 
โดยครูอนุชา  ชาติวงศ์

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง กำลัง


วิชา  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง กำลัง ชั้น ม.3 โดยคุณครูอนุชา ชาติวงศ์

 

เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม


วิชา ชีววิทยา ม.4-6  เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายพันธุศาสตร์ของเมนเดล ตอน การข่มแบบไม่สมบูรณ์ และการข่มร่วมกัน โดยคุณครูนันทนา สำเภา
 

เรื่อง ปริมาตรกรวยยอดตัด ม.3


วิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง ปริมาตรกรวยยอดตัด ชั้น ม.3 โดยคุณครูประภาพร พรมกสิกร Comments