ทีมพัฒนาเว็บไซต์


นายสุกิจ จันทบาล

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนปทุมราชวงศา

E-mail : 

ทำหน้าที่ : ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบ

นางสาวลำพูล  ลาพานิช

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ

โรงเรียนปทุมราชวงศา

Email : lamphun6994@gmail.com,lampoon@patum.ac.th

ทำหน้าที่ : ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบ

นายจิเรศ  ปัญญามูล

ตำแหน่ง ครู คศ.3

โรงเรียนปทุมราชวงศา

E-mail : -

ทำหน้าที่ : ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบ

นายเจษฎา  ศิริโภค

ตำแหน่ง ครู คศ.3

โรงเรียนปทุมราชวงศา

E-mail : krujet@hotmail.com

ทำหน้าที่ : วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ

นางสาววริณศิญา  พงษ์เกษ

ตำแหน่ง ครู คศ.3

โรงเรียนปทุมราชวงศา

E-mail : 

ทำหน้าที่ : ผู้ดูแลระบบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

นายสังข์วาล   สิมมะลี

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

โรงเรียนปทุมราชวงศา

E-mail :

ทำหน้าที่ : จัดทำวิดีโอเพื่อทำสารสนเทศโรงเรียน

นายวุฒิไกร  กุลราษฎร์

ตำแหน่ง ครู คศ.1

โรงเรียนปทุมราชวงศา

E-mail :

ทำหน้าที่ : บันทึกภาพและรวบรวมรูปภาพโรงเรียน

นายพีรวัส  พันธ์สุวรรณ

ตำแหน่ง ครู คศ.1

โรงเรียนปทุมราชวงศา

E-mail :

ทำหน้าที่ : บันทึกภาพและรวบรวมรูปภาพโรงเรียน

นายกิตติ  ขันอ่อน

ตำแหน่ง ครู คศ.1

โรงเรียนปทุมราชวงศา

E-mail :

ทำหน้าที่ : บันทึกภาพและรวบรวมรูปภาพโรงเรียน


Comments