หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

::>> ห้องเรียนออนไลน์

 • สัปดาห์ที่ 15-16 หน่วยที่ 7 การเขียนโปรแกรม
  คำสั่ง...
  ให้นักเรียนศึกษา เนื้อหาหน่วยที่  7 เรื่อง ตัวแปร การเขียนโปรแกรม
  จากนั้นทำ ใบงานที่ 7 แล้วส่งใบงานเข้าใน Google Drive โฟลเดอร์ วิชาครูเจษฎา / ของนักเรียนเอง ส่งภายใน 1 สัปดาห์

  ส่ง 13 ม.ค. 2559 02:08 โดย Jetsada Siriphok
 • สัปดาห์ที่ 13-14 หน่วยที่ 6 โครงสร้างข้อมูล และคำสั่งจัดการข้อมูล
  คำสั่ง
  - ให้นักเรียนศึกษา เนื้อหาหน่วยที่ 6 เรื่อง  โครงสร้างข้อมูล และคำสั่งจัดการข้อมูล จากเมนูด้านซ้ายในหน้าเว็บ
  - จากนั้นทำ ใบงานที่ 6 แล้วส่งใบงานเข้าใน Google Drive โฟลเดอร์ วิชาครูเจษฎา / ของนักเรียนเอง ส่งภายใน 1 สัปดาห์

  ส่ง 13 ม.ค. 2559 02:04 โดย Jetsada Siriphok
 • สัปดาห์ที่ 11-12 หน่วยที่ 5 ตัวแปร
  คำสั่ง...
  1. ให้นักเรียนศึกษา เนื้อหาหน่วยที่ 5 เรื่อง ตัวแปร จากเมนูด้านซ้ายในหน้าเว็บ
  2. จากนั้นทำ ใบงานที่ 5 แล้วส่งใบงานเข้าใน Google Drive โฟลเดอร์ วิชาครูเจษฎา / ของนักเรียนเอง ส่งภายใน 1 สัปดาห์
  ส่ง 13 ม.ค. 2559 01:58 โดย Jetsada Siriphok
 • สัปดาห์ที่ 9-10 หน่วยที่ 4 กระบวนความ
  คำสั่ง...
  1. ให้นักเรียนศึกษา เนื้อหาหน่วยที่ 4 เรื่อง กระบวนความ จากเมนูด้านซ้ายในหน้าเว็บ
  2. จากนั้นทำ ใบงานที่ 4 แล้วส่งใบงานเข้าใน Google Drive โฟลเดอร์ วิชาครูเจษฎา / ของนักเรียนเอง ส่งภายใน 1 สัปดาห์
  ส่ง 13 ม.ค. 2559 01:54 โดย Jetsada Siriphok
 • สัปดาห์ที่ 7-8 หน่วยที่ 3 คำสั่งพื้นฐาน
  คำสั่ง...
  1. ให้นักเรียนศึกษา เนื้อหาหน่วยที่ 3 เรื่อง คำสั่งพื้นฐาน จากเมนูด้านซ้ายในหน้าเว็บ
  2. จากนั้นทำใบงานที่ 3 แล้วส่งใบงานเข้าใน Google Drive โฟลเดอร์ วิชาครูเจษฎา / ของนักเรียนเอง ส่งภายใน 1 สัปดาห์
  ส่ง 20 ธ.ค. 2558 20:51 โดย Jetsada Siriphok
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

::>> การโปรแกรมเบื้องต้น


www.patum.ac.th
drive.google.com

www.youtube.com
www.dlit29.com
www.dlit.ac.th