หน้าแรก

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่องงาน

วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่องงาน ชั้น ม.3 
โดยครูอนุชา  ชาติวงศ์ 

ชีววิทยา

วิชา ชีววิทยา  เรื่อง การข่มแบบไม่สมบูรณ์ และการข่มร่วมกัน  โดยครูนันทนา สำเภา

เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

 วิชา  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ชั้น ม.1 โดยครูชัยยันต์  จันทร์ทอง 

เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์

 วิชา  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ชั้น ม.2
โดยครูธวัชชัย สุดาศักดิ์

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

 วิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง ปริมาตรกรวยยอดตัด ชั้น ม.3
โดยคุณครูประภาพร พรมกสิกร 

การเขียนเรียงความ

 วิชา ภาษาไทย  เรื่อง การเขียนเรียงความ ชั้น ม.5 โดยครูณิชาวรินทร์ ลาหาญ

รามเกียรติ์

วิชาภาษาไทย เรื่อง รามเกียรติ์ ชั้น ม.3
โดยครูปิยฎายิน ศรีเนตร 

ภาษาอังกฤษ

 วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้กริยาให้สอดคล้องกับประธาน  ชั้น ม.4 
โดยครูจารุวรรณ บุตรเคน