หน้าแรก

ยินดีต้อนรับน้องๆ คณะวิชาคอมพิวเตอร์
18 พฤษภาคม 2557
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แล้วพบกัน...
 
****************************************
 
นักศึกษาคณะวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและคณะวิชาบัญชี ระดับปวส.
เข้าเยี่ยมชมและทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี


จัดนิทรรศการ วันวิชาการ ครั้งที่ 16กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปวช.3 ที่หัวหิน
ปวช.3.3
ปวช.3.2

 
Intel จัดกิจกรรมแนะนำความคิดสร้างสรรค์คณะวิชาคอมพิวเตอร์เปิดบ้านต้อนรับคณะครู เข้าอบรมโครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนบน Tablet