https://sites.google.com/a/parada.ac.th/parada/home/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B8%81%E0%B8%A8.59-facebook2.png

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 11 สิงหาคม 2559
          
เวลา 09.00 น. - 11.00 น.  กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ  และ
          เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป  กำหนดจัดกิจกรรม Classroom meeting  เพื่อให้คุณแม่/ผู้ปกครอง  ได้พบปะพูดคุยกับครูประจำชั้น

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2559
          จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่


ช่องข้อความ