-ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Boy) ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนพนัสพิทยาคาร รอบที่2 >>ประกาศรับสมัครงาน<< 
- ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Boy) ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนพนัสพิทยาคาร  >>ประกาศรับสมัครงาน<<
>>ดาวน์โหลดใบสมัคร<<