ตารางกำหนดการ "กิจกรรม TANABATA Festival 2018"...NEW...  ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
                 
...NEW...  กำหนดการแข่งขันทักษะภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2561

                                                                                        
   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
   


 


           
             http://www.panatp.ac.th/web/