Почетна

Основни подаци


Општина Смедеревска Паланка се налази на 44°23' северне географске ширине и 20°53' источне географске дужине, на надморској висини од 100 до 286 метара, као ивични, североисточни предео Шумадије, који је познатији под именом Доња Јасеница, по реци Јасеници.
Северно и северозападно пружа се Подунавље, источно је долина Мораве са Поморављем, а јужно и западно овај крај се граничи Рудничким и Космајским крајем.
По последњем попису, у Смедеревској Паланци живи нешто мање од 60 000 становника, с тим што je  половина овог бројa сеоско становништво.
Смедеревска Паланка је српској историји подарила пар знаменитих људи, какви су били Станоје Главаш, Милоје Поповић Ђак (Ђакова буна), војводе Вулићевићи, али и пар значајнијих спортиста, међу којима су свакако најзначајнији Мирислав Мута Николић и Перица Огњеновић.