ยินดีต้อนรับสู่ Website การจัดซื้อ-จัดจ้างของกรมการพลังงานทหาร 
และ ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังานทหาร

 

       กองการส่งกำลัง กรมการพลังงานทหาร
       ที่อยู่ติดต่อ   กองการส่งกำลัง กรมการพลังงานทหาร 496 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
       โทรศัพท์   02-2089021 - 23  ต่อ 603 604 605 606
       โทรสาร     02-2089695

       กองกลาง ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร
       ที่อยู่ติดต่อ   กองกลาง ศูนย์พัฒนาปิโตรเลีบมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร
                           173 หมู่ที่ 2 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
       โทรศัพท์   053-969100 - 23  ต่อ 221-2
       
       

       e-mail       admin@dedprocurement.net
       
     

  งบประมาณ 2559 กรมการพลังงานทหาร
  ราคากลางสอบราคา  ราคากลางebidding  ประกาศสอบราคา   ประกาศebidding


  งบประมาณ 2560 กรมการพลังงานทหาร
  
ราคากลางสอบราคา  ราคากลางebidding  ประกาศสอบราคา   ประกาศebidding
 
     
  งบประมาณ 2561 กรมการพลังงานทหาร
  
ราคากลางebidding  ร่างประกาศebidding  ประกาศebidding  ราคากลางวิธีคัดเลือก ประกาศวิธีคัดเลือก ราคากลางวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง
 
    
  งบประมาณ 2562 กรมการพลังงานทหาร
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง62  ราคากลางebidding  ร่างประกาศebidding  ประกาศebidding  ราคากลางวิธีคัดเลือก  ประกาศวิธีคัดเลือก


งบประมาณ 2564 กรมการพลังงานทหาร

งบประมาณ 2565 กรมการพลังงานทหาร


รายการล่าสุด

ลำดับเรื่องวงเงินระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างไฟล์แนบหมายเหตุ
59 โครงการจ้างเหมาทำระบบอัดน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตปิโตรเลียมโดยวิธีการอัดน้ำ (Waterflood) ระยะที่ 2 จำนวน ๑ งาน 28,000,000 ธันวาคม 65 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66  
58 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคาร บก.พท. ขนาดความสูง ๓ ชั้น, ๗ ชั้น และ อาคารจอดยานพาหนะ ขนาดความสูง ๒ ชั้น จำนวน ๑ งาน 1,592,160 กันยายน 65 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66  
57 งานปรับปรุงอาคารตึกโดม บก.พท.ศอพท. จำนวน ๑ งาน 6,300,000 ตุลาคม 65 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66  
56 จ้างเหมาดูแลพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับบริเวณพื้นที่ ศพปน.พท. จำนวน ๑ งาน 1,000,000 ตุลาคม 65 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66  
55 จ้างเหมาตัดหญ้า อาคารสถานที่ราชการ บก.ศพปน.พท., บก.กกล.ฯ, บก.กสผ.ฯ,บก.กลาง.ฯ , บก.กผค.ฯ จำนวน ๑ งาน 1,980,000 ตุลาคม 65 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66  
54 จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ งาน 752,400 ตุลาคม 65 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66  
53 จ้างซ่อมบำรุงใหญ่ (Overhaul) อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน จำนวน ๑ งาน 1,400,000 พฤศจิกายน 65 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66  
52 จัดซิ้อน้ำยา Pour Point Depressant จำนวน ๕๐ ถัง 2,604,600 พฤศจิกายน 65 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66  
51 โครงการจ้างเหมาทำระบบอัดน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตปิโตรเลียมโดยวิธีการอัดน้ำ (Waterflood) ระยะที่ 2 จำนวน ๑ งาน 28,000,000 ธันวาคม 65 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66  
50 โครงการการสำรวจโดยคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ (ฝางตอนบน) จำนวน ๑ งาน 65,000,000 ธันวาคม 65 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66  
แสดง 10 รายการจากหน้า plan66 จัดเรียงตาม เวลาที่สร้าง ดูเพิ่มเติม »

   


รายการล่าสุด

เลขที่โครงการเรื่องวงเงินจัดหาวันที่ประกาศโหลดใบราคากลางหมายเหตุ
65117507779 ประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงระบบผลิตไฟฟ้าและสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,244,100.00 2 ธันวาคม 2565 ใบราคากลาง ราคากลาง 3,235,680.00 บาท 
65117437851 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนท่อน้ำทิ้งและท่อส้วมแฟลตนายทหารสัญญาบัตร ศฝปท.(เชียงใหม่) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 842,000.00 2 ธันวาคม 2565 ใบราคากลาง ราคากลาง 842,000.00 บาท 
65117247648 ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง พื้นที่เฝ้าระวัง ศพปน.พท.ศอพท. จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 826,000.00 29 พฤศจิกายน 2565 ใบราคากลาง ราคากลาง 825,500.00 บาท 
65117171656 ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ พร้อมการติดตั้ง ณ ห้องแม่สูน ชั้น ๔ อาคาร ๑ บก.พท.ศอพท. จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,905,700.00 14 พฤศจิกายน 2565 ใบราคากลาง ราคากลางเป็นเงิน 1,905,700.00 
แสดง 4 รายการจากหน้า pricebidding66 จัดเรียงตาม เวลาที่สร้าง ดูเพิ่มเติม »


รายการล่าสุด

เลขที่โครงการเรื่องวันเริ่มประกาศร่างฯวันสิ้นสุดร่างฯวงเงินโหลดร่างฯหมายเหตุ
65117210992 ประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสานอัจฉริยะด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ระบบสายส่ง และแบตเตอรี่สำรอง (Smart Hybrid PV - Grid and Battery System) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พฤศจิกายน 2565 22 พฤศจิกายน 2565 6,441,200.00  ร่างประกาศฯ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ  
65117200194 ประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระผสมผสานแบบเชื่อมต่อระบบจำหน่าย (Grid Backup System) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พฤศจิกายน 2565 22 พฤศจิกายน 2565 6,433,600.00  ร่างประกาศฯ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ  
แสดง 2 รายการจากหน้า tor66 จัดเรียงตาม เวลาที่สร้าง ดูเพิ่มเติม »
   

รายการล่าสุด

เลขที่โครงการbidding เลขที่ลงวันที่เรื่องวันเริ่มประกาศสิ้นสุดประกาศยื่นเอกสารออนไลน์เปิดเอกสารออนไลน์รับเอกสารเพิ่มเติมผู้ชนะการเสนอราคาวันที่ประกาศผู้ชนะประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
65117247648 2/2566 29 พฤศจิกายน 2565  ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง พื้นที่เฝ้าระวัง ศพปน.พท.ศอพท. จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พฤศจิกายน 2565 7 ธันวาคม 2565 8 พฤศจิกายน 2565 9 พฤศจิกายน 2565 มี    
65117171656 1/2566 14 พฤศจิกายน 2565 ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ พร้อมการติดตั้ง ณ ห้องแม่สูน ชั้น ๔ อาคาร ๑ บก.พท.ศอพท. จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พฤศจิกายน 2565 24 พฤศจิกายน 2565 25 พฤศจิกายน 2565 28 พฤศจิกายน 2565 มี  บริษัท มันนี่ เบ๊บ จำกัด 2 ธันวาคม 2565  
แสดง 2 รายการจากหน้า ebidding66 จัดเรียงตาม เวลาที่สร้าง ดูเพิ่มเติม »
 

  คลิ๊กที่นี่เพื่อดูทั้งหมด(กรมการพลังงานทหาร)
   

รายการล่าสุด

เลขที่โครงการเรื่องวงเงินจัดหาวันที่ประกาศโหลดใบราคากลางหมายเหตุ
65117271731  จ้างก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป.(พท.ศอพท.) แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก 2,542,000.00 14 พฤศจิกายน 2565 ใบราคากลาง ราคากลาง 2,542,000.00 บาท 
65107349693 จ้าง เหมาตัดหญ้าอาคารสถานที่ราชการ บก.ศพปน.พท., บก.กกล.ฯ, บก.กสผ.ฯ, บก.กลาง.ฯ, บก.กผค.ฯ จำนวน ๑ งาน 1,980,000.00 1 พฤศจิกายน 2565 ใบราคากลาง ราคากลาง 1,649,993.50 บาท 
65107351153  จ้างเหมาดูแลพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับพื้นที่ ศพปน.พท. จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก 1,000,000.00 1 พฤศจิกายน 2565 ใบราคากลาง ราคากลาง 833,262.50 บาท 
แสดง 3 รายการจากหน้า priceselect66 จัดเรียงตาม เวลาที่สร้าง ดูเพิ่มเติม »
           

  

รายการล่าสุด

เลขที่โครงการเรื่องวงเงินวันที่หนังสือเชิญชวนบริษัทห้างร้านที่ได้รับคัดเลือกวันที่ประกาศผู้ชนะประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาหมายเหตุ
65117271731 จ้างก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป.(พท.ศอพท.) แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก 2,542,000.00 24 พฤศจิกายน 2565 บริษัท ร่วมพัฒนา ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 2 ธันวาคม 2565   
65107349693 จ้างเหมาตัดหญ้าอาคารสถานที่ราชการ บก.ศพปน.พท., บก.กกล.ฯ, บก.กสผ.ฯ, บก.กลาง.ฯ, บก.กผค.ฯ จำนวน ๑ งาน 1,980,000.00 1 พฤศจิกายน 2565 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนิเวศน์ แคร์ การ์เด้น 9 พฤศจิกายน 2565   
65107351153  จ้างเหมาดูแลพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับพื้นที่ ศพปน.พท. จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก 1,000,000.00 1 พฤศจิกายน 2565 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนิเวศน์ แคร์ การ์เด้น 9 พฤศจิกายน 2565   
แสดง 3 รายการจากหน้า select66 จัดเรียงตาม เวลาที่สร้าง ดูเพิ่มเติม »

  

   

รายการล่าสุด

เลขที่โครงการเรื่องวงเงินจัดหาวันที่ประกาศโหลดใบราคากลางหมายเหตุ
65097678161 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคาร บก.พท. ขนาดความสูง ๓ ชั้น, ๗ ชั้น และอาคารจอดยานพาหนะ ขนาดความสูง ๒ ชั้น จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,592,160.00 22 กันยายน 2565 ใบราคากลาง ราคากลางเป็นเงิน 1,592,160.00 
แสดง 1 รายการจากหน้า pricespecial66 จัดเรียงตาม เวลาที่สร้าง ดูเพิ่มเติม »
    

รายการล่าสุด

เลขที่โครงการเรื่องวงเงินวันที่หนังสือเชิญชวนบริษัทห้างร้านที่ได้รับคัดเลือกวันที่ประกาศผู้ชนะประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาหมายเหตุ
65107287124 จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 752,400.00 1 พฤศจิกายน 2565 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 28 พฤศจิกายน 2565   
65097678161 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคาร บก.พท. ขนาดความสูง ๓ ชั้น, ๗ ชั้น และอาคารจอดยานพาหนะ ขนาดความสูง ๒ ชั้น จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,592,160.00 26 กันยายน 2565 บริษัท พี.เอส. เจนเนอเรชั่น จ ำกัด 29 กันยายน 2565   
แสดง 2 รายการจากหน้า special66 จัดเรียงตาม เวลาที่สร้าง ดูเพิ่มเติม »
  

  

รายการล่าสุด

เลขที่โครงการเรื่องวงเงินบริษัทห้างร้านที่ได้รับคัดเลือกวันที่ประกาศผู้ชนะประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาหมายเหตุ
65117095455 จ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูลในบ่อเกรอะ ครั้งที่ 1 จำนวน 8 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28,000.00 บาท บริษัท โฮม วัน คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 14 พฤศจิกายน 2565 14 พฤศจิกายน 2565  
65117084574 จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,150.00 บาท ร้าน พิมพ์.คอมพ์ 11 พฤศจิกายน 2565 14 พฤศจิกายน 2565  
65097571088 จ้างเหมาซักเครื่องนอนของผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,400.00 บาท นาย นฤเบศร์ มีบุญ 29 กันยายน 2565 8 พฤศจิกายน2565  
65107349154 จ้างเหมาทำกระดาษอวยพรและซองตรากรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,000.00 บาท บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จำกัด 7 พฤศจิกายน 2565 8 พฤศจิกายน 2565  
65107068026 จ้างเหมาปรนนิบัติลิฟต์โดยสาร อาคาร ๓ บก.พท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 37,236.00 บาท บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 29 กันยายน 2565 17 ต.ค.2565  
65107184864 จ้างเหมาบริการตรวจสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ สกง.พท. จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  350,000.00 บาท บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด 20 กันยายน 2565 21 ตุลาคม 2565  
65107074879 เช่าโครงข่ายอินเทอร์เน็ต บก.พท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40,446.00 บาท บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 29 กันยายน 2565 17 ตุลาคม 2565  
65097552638 จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก พื้นที่ บก.พท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56,656.50 บาท บริษัท การ์เดี้ยน เฮาส์ จำกัด 23 กันยายน 2565 1 พฤศจิกายน 2565  
65097584184 จ้างเหมาปรนนิบัติลิฟต์โดยสาร อาคาร 1 บก.พท. ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27,285.00 บาท บริษัท ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จำกัด 23 กันยายน 2565 1 พฤศจิกายน 2565  
แสดง 9 รายการจากหน้า special66-2 จัดเรียงตาม เวลาที่สร้าง ดูเพิ่มเติม »


 

รายการล่าสุด20รายการ

ปีงบประมาณเอกสารแนบหมายเหตุ
2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ พท.ศอพท. และ ศพปน.พท.ศอพท. ประจำเดือน ต.ค.65  
2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ พท.ศอพท. และ ศพปน.พท.ศอพท. ประจำเดือน พ.ค.65  
2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ พท.ศอพท. และ ศพปน.พท.ศอพท. ประจำเดือน มี.ค.65  
2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ พท.ศอพท. และ ศพปน.พท.ศอพท. ประจำเดือน ต.ค.64  
2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ พท.ศอพท. และ ศพปน.พท.ศอพท. ประจำเดือน ส.ค.65  
2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ พท.ศอพท. และ ศพปน.พท.ศอพท. ประจำเดือน ธ.ค.64  
2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ พท.ศอพท. และ ศพปน.พท.ศอพท. ประจำเดือน ก.ค.65  
2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ พท.ศอพท. และ ศพปน.พท.ศอพท. ประจำเดือน พ.ย.64  
2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ พท.ศอพท. และ ศพปน.พท.ศอพท. ประจำเดือน ก.ย.65  
2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ พท.ศอพท. และ ศพปน.พท.ศอพท. ประจำเดือน มิ.ย.65  
2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ พท.ศอพท. และ ศพปน.พท.ศอพท. ประจำเดือน ม.ค.65  
2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ พท.ศอพท. และ ศพปน.พท.ศอพท. ประจำเดือน เม.ย.65  
2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ พท.ศอพท. และ ศพปน.พท.ศอพท. ประจำเดือน ก.พ.65  
2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ พท.ศอพท. และ ศพปน.พท.ศอพท. ประจำเดือน มิ.ย.64  
2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ พท.ศอพท. และ ศพปน.พท.ศอพท. ประจำเดือน พ.ย.63  
2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ พท.ศอพท. และ ศพปน.พท.ศอพท. ประจำเดือน ส.ค.64  
2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ พท.ศอพท. และ ศพปน.พท.ศอพท. ประจำเดือน มี.ค.64  
2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ พท.ศอพท. และ ศพปน.พท.ศอพท. ประจำเดือน เม.ย.64  
2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ พท.ศอพท. และ ศพปน.พท.ศอพท. ประจำเดือน ก.ย.64  
2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ พท.ศอพท. และ ศพปน.พท.ศอพท. ประจำเดือน ก.ค.64  
แสดง 20 รายการจากหน้า total จัดเรียงตาม ปีงบประมาณ, ปีงบประมาณ ดูเพิ่มเติม »


ขายทอดตลาดพัสดุ ล่าสุด 10 รายการ

ลำดับที่เรื่องวันที่วงเงินไฟล์แนบหมายเหตุ
1/2566 ขายทอดตลาดพัสดุอุปกรณ์เดิมที่ชำรุดของระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 612 รายการ  25 พฤศจิกายน 2565 220,440 เอกสารประกาศการขายทอดตลาด  
3/2565 ขายทอดตลาดพัสดุอุปกรณ์ชำรุดของระบบไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 432 รายการ 30 มิถุนายน 2565 76,540 เอกสารประกาศการขายทอดตลาด  
2/2565 ขายทอดตลาดพัสดุอุปกรณ์ชำรุดของระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 231 รายการ 30 มิถุนายน 2565 64,250 เอกสารประกาศการขายทอดตลาด  
1/2565 ขายทอดตลาดพัสดุอุปกรณ์ชำรุดของระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 รายการ 30 มิถุนายน 2565 540 เอกสารประกาศการขายทอดตลาด  
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 61 รายการ 6 สิงหาคม 2564 3,000.-บาท เอกสารประกาศขายทอดตลาด  
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานชำรุด จำนวน 2 รายการ 31 มีนาคม 2564 2,400.- บาท เอกสารประกาศขายทอดตลาด  
ขายทอดตลาดอะไหล่เก่าของโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมดีเซล จำนวน 14 รยการ 25 กันยายน 2563 146,836.-บาท เอกสารประกาศขายทอดตลาด ****ยกเลิก**** 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์โรงงานชำรุด จำนวน ๖ รายการ 17 กันยายน 2563 56,320.-บาท เอกสารประกาศขายทอดตลาด  
ประกาศขายทอดตลาดไม้รื้อถอน 22 เมษายน 2563 69,550.-บาท เอกสารประกาศขายทอดตลาด  
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ที่ใช้ในราชการส่วนกลาง จำนวน 7 คัน 13 เมษายน 2563 158,000.-บาท เอกสารประกาศขายทอดตลาด  
แสดง 10 รายการจากหน้า sale จัดเรียงตาม เวลาที่สร้าง, ลำดับที่ ดูเพิ่มเติม »


รายการล่าสุด

เลขที่โครงการเรื่องวงเงินจัดหาวันที่ประกาศโหลดใบราคากลางหมายเหตุ
แสดง 0 รายการจากหน้า pricespecial66npdc จัดเรียงตาม เวลาที่สร้าง ดูเพิ่มเติม »

รายการล่าสุด

เลขที่โครงการเรื่องวงเงินบริษัทห้างร้านที่ได้รับคัดเลือกวันที่ประกาศผู้ชนะประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาหมายเหตุ
แสดง 0 รายการจากหน้า special66-2npdc จัดเรียงตาม เวลาที่สร้าง ดูเพิ่มเติม »

 

รายการล่าสุด

ปีงบประมาณเอกสารแนบหมายเหตุ
2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของ ศพปน.พท. ประจำเดือน ตุลาคม 2564  
2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของ ศพปน.พท. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564  
2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของ ศพปน.พท. ประจำเดือน มกราคม 2565  
2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของ ศพปน.พท. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565  
2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของ ศพปน.พท. ประจำเดือน เมษายน 2565  
2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของ ศพปน.พท. ประจำเดือน มีนาคม 2565  
2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของ ศพปน.พท. ประจำเดือน ธันวาคม 2564  
2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของ ศพปน.พท. ประจำเดือน กันยายน 2564  
2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของ ศพปน.พท. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564  
2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของ ศพปน.พท. ประจำเดือน พฤษภาคม 2564  
2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของ ศพปน.พท. ประจำเดือน เมษายน 2564  
2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของ ศพปน.พท. ประจำเดือน กรกฎาคม 2564  
2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของ ศพปน.พท. ประจำเดือน สิงหาคม 2564  
2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของ ศพปน.พท. ประจำเดือน มีนาคม 2564  
2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของ ศพปน.พท. ประจำเดือน มิถุนายน 2564  
แสดง 15 รายการจากหน้า totalnpdc จัดเรียงตาม ปีงบประมาณ ดูเพิ่มเติม »