ยินดีต้อนรับสู่ Website ภายใน  
กองการส่งกำลัง กรมการพลังงานทหาร

dedprocurement.net              กองการส่งกำลัง กรมการพลังงานทหาร
       ที่อยู่ติดต่อ   กองการส่งกำลัง กรมการพลังงานทหาร 496 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
       โทรศัพท์   02-2089021 - 23  ต่อ 603 604 605 606
       โทรสาร     02-2089695
       e-mail       admin@dedprocurement.net
       
     

  งบประมาณ 2559
  


 
     


   

แผนการจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด10รายการ

ลำดับเรื่องวงเงินระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างไฟล์แนบหมายเหตุ
31 จัดซื้อน้ำยา Pour Point Depressant จำนวน ๕๐ ถัง 2,434,250.00 พฤศจิกายน 2563 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 64  
30 จัดซื้อ Casing ๗ Inches. O.D. จำนวน ๘,๓๐๐ Ft. 3,996,450.00 พฤศจิกายน 2563 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 64  
29 จัดซื้อ Tubing ๒ ๗/๘ Inches O.D.EUE. จำนวน ๘,๕๐๐ Ft. 1,364,250.00 พฤศจิกายน 2563 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 64  
28 จัดซื้อน้ำยาแยกน้ำ จำนวน ๘๐ ถัง 2,268,400.00 พฤศจิกายน 2563 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 64  
27 จัดซื้อน้ำยาละลาย Wax จำนวน ๒๔ ถัง 1,797,600.00 พฤศจิกายน 2563 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 64  
26 จัดซื้อ PUMPING UNIT, COMPLETE SET ๑๖๐D จำนวน ๑ Set. 3,210,000.00 พฤศจิกายน 2563 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 64  
25 จ้างซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ งาน 7,182,000.00  ธันวาคม 2563 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 64  
24 จ้างซ่อมบำรุงใหญ่เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน E- 5200 จำนวน ๑ ตัว 1,000,000.00 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 64  
23 จัดซื้อน้ำยา Pour Point Depressant จำนวน ๕๐ ถัง 2,275,000.00 พฤศจิกายน 2563 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 64 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
22 จ้างสร้างถังน้ำมันดิบ ขนาด ๒๐๐ บาร์เรล จำนวน ๒ ถัง 600,000.00 พฤศจิกายน 2563 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 64  
แสดง 10 รายการจากหน้า plan64 จัดเรียงตาม เวลาที่สร้าง ดูเพิ่มเติม »ราคากลางebidding64

เลขที่โครงการเรื่องวงเงินจัดหาวันที่ประกาศโหลดใบราคากลางหมายเหตุ
แสดง 0 รายการจากหน้า pricebidding64 จัดเรียงตาม วันที่ประกาศ ดูเพิ่มเติม »
     

tor64

เลขที่โครงการเรื่องวันเริ่มประกาศร่างฯวันสิ้นสุดร่างฯวงเงินโหลดร่างฯหมายเหตุ
แสดง 0 รายการจากหน้า tor64 จัดเรียงตาม วันเริ่มประกาศร่างฯ ดูเพิ่มเติม »


     

ebidding64

เลขที่โครงการbidding เลขที่ลงวันที่เรื่องวันเริ่มประกาศสิ้นสุดประกาศยื่นเอกสารออนไลน์เปิดเอกสารออนไลน์รับเอกสารเพิ่มเติมผู้ชนะการเสนอราคาวันที่ประกาศผู้ชนะประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
แสดง 0 รายการจากหน้า ebidding64 จัดเรียงตาม ลงวันที่ ดูเพิ่มเติม »
 
   


   

ราคากลางวิธีคัดเลือก64

เลขที่โครงการเรื่องวงเงินจัดหาวันที่ประกาศโหลดใบราคากลางหมายเหตุ
แสดง 0 รายการจากหน้า priceselect64 จัดเรียงตาม วันที่ประกาศ ดูเพิ่มเติม »


   

วิธีคัดเลือก64

เลขที่โครงการเรื่องวงเงินวันที่หนังสือเชิญชวนบริษัทห้างร้านที่ได้รับคัดเลือกวันที่ประกาศผู้ชนะประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาหมายเหตุ
แสดง 0 รายการจากหน้า select64 จัดเรียงตาม วันที่หนังสือเชิญชวน ดูเพิ่มเติม »

pricespecial64

เลขที่โครงการเรื่องวงเงินจัดหาวันที่ประกาศโหลดใบราคากลางหมายเหตุ
63097730070  จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ บก.พท. จำนวน ๑ งาน 985,248 บาท 29 กันยายน 2563 ใบราคากลาง  
63097520006 จ้างเหมาทำความสะอาด บก.พท. ขนาดความสูง ๓ ชั้น ๗ ชั้น และอาคารยานพาหนะ ขนาดความสูง ๒ ชั้น จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,592,160.00 บาท 22 กันยายน 2563 ใบราคากลาง  
แสดง 2 รายการจากหน้า pricespecial64 จัดเรียงตาม วันที่ประกาศ ดูเพิ่มเติม »วิธีเฉพาะเจาะจง64

เลขที่โครงการเรื่องวงเงินวันที่หนังสือเชิญชวนบริษัทห้างร้านที่ได้รับคัดเลือกวันที่ประกาศผู้ชนะประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาหมายเหตุ
63097730070  จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ บก.พท. จำนวน ๑ งาน  985,248 บาท 29 กันยายน 2563 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 30 กันยายน 2563   
63097520006 จ้างเหมาทำความสะอาด บก.พท. ขนาดความสูง ๓ ชั้น ๗ ชั้น และอาคารยานพาหนะ ขนาดความสูง ๒ ชั้น จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,592,160.00 23 กันยายน 2563 บริษัท พี.เอส. เจนเนอเรชั่น จำกัด  29 กันยายน 2563   
แสดง 2 รายการจากหน้า special64 จัดเรียงตาม วันที่หนังสือเชิญชวน, เวลาที่แก้ไข ดูเพิ่มเติม »
วิธีเฉพาะเจาะจง64‎‎‎‎(ไม่เกิน500000บาท)‎‎‎‎

เลขที่โครงการเรื่องวงเงินบริษัทห้างร้านที่ได้รับคัดเลือกวันที่ประกาศผู้ชนะประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาหมายเหตุ
63097726930 จ้างเหมากำจัดปลวก ศฝปท.(ระยอง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 101,650.00 บริษัทดับบลิว.เค.ดี.เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด 30 กันยายน 2563 20 ตุลาคม 2563  
63097545101 จ้างเหมาปรนนิบัติลิฟต์โดยสาร อาคาร ๓ บก.พท. จำนวน ๑ งาน 37,236.00  บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 30 กันยายน 2563 20 ตุลาคม 2563  
63117003031 จ้างเหมาเช่าโครงข่ายอินตอร์เน็ต บก.พท. จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  37,075.50  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 30 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2563  
63097729609 จ้างเหมาเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร บก.พท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 252,000.00  บริษัท ดิสโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 30 กันยายน 2563   
63097759226 จ้างเหมาเช่าบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร บก.พท. จำนวน 4 เครื่อง 120,000.- บาท บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 30 กันยายน 2563   
63097728589 จ้างเหมาซักเครื่องนอนของผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 งาน 15,400.- บาท นางสาว กมลชนก มณีวงศ์ 30 กันยายน 2563 11 พ.ย.63  
63097731483 จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 งาน 17,240.- บาท นางสาว กมลชนก มณีวงศ์ 30 กันยายน 2563 11 พ.ย.63  
63117144458 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 57 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 97,380.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุไรรัตน์ ซัพพลาย 25 พฤศจิกายน 2563 25 พฤศจิกายน 2563  
63117158599 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 200,000.- บาท บริษัท เมจิก แอนด์ พิคเซลเวิคส์ สตูดิโอ จำกัด 25 พฤศจิกายน 2563 25 พ.ย.63  
63117120721 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17,224.00 บาท บริษัท เมจิก แอนด์ พิคเซลเวิคส์ สตูดิโอ จำกัด 25 พฤศจิกายน 2563 26 พฤศจิกายน 2563  
แสดง 10 รายการจากหน้า special64-2 จัดเรียงตาม เวลาที่สร้าง ดูเพิ่มเติม »

 

รายการล่าสุด20รายการ

ปีงบประมาณเรื่องประเภทการจัดซื้อจัดจ้างโหลดเอกสารหมายเหตุ
แสดง 0 รายการจากหน้า total จัดเรียงตาม ปีงบประมาณ, ปีงบประมาณ ดูเพิ่มเติม »

ขายทอดตลาดพัสดุ ล่าสุด 10 รายการ

ลำดับที่เรื่องวันที่วงเงินไฟล์แนบหมายเหตุ
ขายทอดตลาดอะไหล่เก่าของโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมดีเซล จำนวน 14 รยการ 25 กันยายน 2563 146,836.-บาท เอกสารประกาศขายทอดตลาด ****ยกเลิก**** 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์โรงงานชำรุด จำนวน ๖ รายการ 17 กันยายน 2563 56,320.-บาท เอกสารประกาศขายทอดตลาด  
ประกาศขายทอดตลาดไม้รื้อถอน 22 เมษายน 2563 69,550.-บาท เอกสารประกาศขายทอดตลาด  
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ที่ใช้ในราชการส่วนกลาง จำนวน 7 คัน 13 เมษายน 2563 158,000.-บาท เอกสารประกาศขายทอดตลาด  
ประกาศขายทอดตลาดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด จำนวน 2 เครื่อง 25 กุมภาพันธ์ 2563 4,500,000.- บาท เอกสารประกาศขายทอดตลาด  
แสดง 5 รายการจากหน้า sale จัดเรียงตาม เวลาที่สร้าง, ลำดับที่ ดูเพิ่มเติม »