עכו

 שם המוסד

 טלפון

יסודי-אל אמל

 04-9915042 

יסודי-אל מנארה 

 04-9914003 

יסודי -אשכול

 04-9817231 

יסודי,חט"ב-אייל 

 04-9912567 

יסודי-ברכת ישראל 

 04-9813841 

יסודי-גורדון

 04-9910067 

יסודי-התומר

 04-9910074 

יסודי-ויצמן

 04-9910345 

יסודי-ניצנים

 04-9911821 

יסודי-רמב"ם

 04-9912424 

יסודי-שז"ר

 04-9815760 

יסודי- הרצוג

 04-9810356 

חט"ב-עליה שניה

 04-9810172 

חט"ב-רוז

 04-9811458 

תיכון-עמית קנדי

 04-9811547 

תיכון-אורט דרסקי

 04-9912304 

תיכון-קציני ים עכו

 04-9851200 

תיכון- מפתן

 04-9998616 

תיכון-חט"ב מקיף חלמי שאפעי

 04-9912568 

מתי"א עכו

 04-9917424 

אשכול פיס עכו 

 04-9550692 

פסג"ה עכו 

 04-9912038 

מרכז לחינוך ימי

 04-9818814