רחוב טרומפלדור 10 עכו (בגב בניין הספרייה העירונית) מיקוד :24128   טלפון:049912038  פקס:049917603   
mpakko3@bezeqint.net - דוא"ל 
 

 
https://www.facebook.com/pisgaako