רחוב טרומפלדור 10 עכו (בגב בניין הספרייה העירונית) 
מיקוד :24128 טלפון:049912038 פקס:049917603 
mpakko3@bezeqint.net - דוא"ל
https://www.facebook.com/pisgaako