...ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม !!...


แจ้งประกาศจากทางโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
        ขอเชิญชวนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมทุกท่าน เข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 8.00 - 12.00 น.
 

https://sites.google.com/a/padad.ac.th/padaed-withyakhm/home/%E0%B8%9C%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A1-1.jpg?attredirects=0
 นายถนอม  ปงใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน