...ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม !!...


https://sites.google.com/a/padad.ac.th/padaed-withyakhm/home/%E0%B8%9C%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A1-1.jpg?attredirects=0
 นายถนอม  ปงใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน