...ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม !!...


ฝากประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มงานวิชาการ
ประกาศผลการเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 นักเรียนสามารถเข้าดูในระบบได้วันที่ 14 มิ.ย.63 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป >> ชี้แจงการใช้งาน คลิกที่นี่ <<

 ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
https://www.facebook.com/PadadwittayakomSchool
https://drive.google.com/drive/folders/1A97WNpI8dzJlqZYZPr39uIyOsq5EklX8
https://sgs.bopp-obec.info/menu/tblNews/ShowTblNewsTable.aspx
https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx