...ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม !!...


แจ้งประกาศจากทางโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
        ขณะนี้มีการส่งต่อภาพเกี่ยวกับกิจกรรมเทศน์และคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อมอบให้กับโรงเรียน "ก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม" ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ทางโรงเรียนขอชี้แจงดังนี้...เรื่องนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น..ขอแจ้งให้ทราบด้วยทั่วไป และขอความกรุณางดการแชร์ การประชาสัมพันธ์..ทุกช่องทาง..

https://sites.google.com/a/padad.ac.th/padaed-withyakhm/home/%E0%B8%9C%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A1-1.jpg?attredirects=0
 นายถนอม  ปงใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน