หน้าแรก

http://bet.obec.go.th/dlit/http://dlit.ac.th/pages/library.php
http://bit.ly/padad_google


การอบรม DLIT โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2558 และ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จังหวัดเชียงราย


Presentation แนะนำโครงการ
VTR : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT

วิดีโอ YouTube

>> ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ป่าแดดวิทยาคมอบรมขยายผล DLIT ครั้งที่ 1
  โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จัดการอบรมขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องคอมพิวเตอร์3 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

  ส่ง 6 ต.ค. 2558 07:13 โดย nuengruethai lamduang
 • การอบรม DLIT รุ่น 1 สพม.36
  ตัวแทนคณะครูโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จำนวน 4 ท่าน เข้ารับการอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ระดับเขตพื้นที่ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2558 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม.36 นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม ในการอบรมครั้งนี้ ครูที่เป็นตัวแทนโรงเรียน จะเป็นครูแกนนำที่จะต้องนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลในสถานศึกษาของตนต่อไป

  ส่ง 6 ต.ค. 2558 06:44 โดย nuengruethai lamduang
 • การอบรม Google Apps for Education
  โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม.36 จัดการอบรมการใช้งาน Google Apps for Education ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม พ.ศ.2558 นายพิษณุ พินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 36 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม นางสาวหนึ่งฤทัย ลำดวง ครูโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม กล่าวรายงานการจัดการอบรม นายจรูญ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม กล่าวให้การต้อนรับ ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติทีมวิทยากรจากโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ถ่ายทอดความรู้ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 

  ส่ง 24 มี.ค. 2558 23:02 โดย nuengruethai lamduang
 • การขอยืม Notebook เพื่อใช้ในการอบรม
  การอบรมการใช้งาน Google Apps for Education สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จัดขึ้นในระว่างวันที่ 25 - 27 มีนาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องคอมพิวเตอร์3 (EIS) เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป หากคณะครูและบุคลากรท่านใดต้องการขอยืม notebook โรงเรียนติดต่อได้ที่ครูหนึ่งฤทัย หรือครูกาญจนา 
  ส่ง 24 มี.ค. 2558 05:13 โดย admin padad
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »


DLIT สพม.36 

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget
ċ
nuengruethai lamduang,
6 ก.ย. 2558 00:02