คู่มือ


ช่อง Youtube การศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น : https://www.youtube.com/user/KKUchannel
มหาวิทยาลัยมหิดล : https://www.youtube.com/user/mahidolchannel


                            คู่มือการใช้ (Basic) 
คู่มือในไฟล์ PDF
 • การบริหารจัดการไฟล์ข้อมูล Google Drive
 • การสร้างเอกสารด้วย Google Doc
 • การผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วย Google Presentation
 • การสร้างตารางทำงานด้วย Google SpreatSheet
 • การสร้างแบบทดสอบด้วย Google Form & Flubaroo
 • การใช้งาน Youtube
 • การสืบค้นและผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วย Youtube Editor
 • การสร้างปฏิทินนัดหมายด้วย Calendar
 • การใช้งาน Google Maps 
 • การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Sites
 • การสร้างคอร์สด้วย Google Classroom
 • สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการจัดการเรียนรู้ Google Plus
 • การจัดการเรียนรู้ทางไกลด้วย Hangouts On Air
 • การตั้งค่า DNS สำหรับการใช้งาน GAFE (สำหรับ Admin เท่านั้น)

 • * ขอบคุณคู่มือการใช้งานจากทีมงานจัดทำคู่มือ กระทรวงศึกษาธิการ *
  คู่มือการใช้ (Advance) 

  แม่แบบสำหรับงานเอกสาร

  วิดีโอการสอนการใช้งาน (Basic)  วิดีโอการสอนการใช้งาน (Advance)

  แม่แบบสำหรับเว็บไซต์ [Sites]

  โครงการอื่นๆ 


  เครื่องมือเพิ่มเติม 

  สมัครโครงการ 
  Google Apps for Education

  support@dotarai.co.th 

  เบอร์โครงการ 02-105-4134 กด 2   แนะนำแนวทางการสมัคร Google Apps for Education ด้วยตนเอง 

  ผู้สมัครควรจะเป็นผู้ประสานงานหลักด้านไอทีของโรงเรียน 
  หรือ ของเขตเท่านั้น

  1) วิดีโอแนะนำการติดตั้ง  วิดีโอ YouTube

  2) หรือ อ่านจาก Slide ดังต่อไปนี้ 

  Comments