หน้าแรก

http://bit.ly/padad_bu-ree

>> ข่าวประชาสัมพันธ์

 • การลงพื้นที่เยี่ยมชมและเสริมศักยภาพโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ
  คณะทำงานส่วนกลางเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ในการลงพื้นที่เยี่ยมชมและเสริมศักยภาพโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ
            โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมให้การต้อนรับคณะทำงานส่วนกลางเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ในการลงพื้นที่เยี่ยมชมและเสริมศักยภาพโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงราย นางสาวประภาภร กองตาพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวให้การต้อนรับคณะทำงาน นายธีระศักดิ์ ลาพภพเพิ่มพูน นำเสนอภาพรวมการดำเนินการโรงเรียนปลอดบุหรี่ของโรงเรียนปาแดดวิทยาคม จากนั้นมีการเปิดเวทีซักถาม การเยี่ยมชมผลงาน และสรุปผลการเยี่ยมชมและให้ข้อเสนอและเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม.36 (หนึ่งฤทัย-ภาพ/ข่าว)

  ส่ง 23 มี.ค. 2558 09:12 โดย nuengruethai lamduang
 • วันงดสูบบุหรี่โลก 2558
  วันงดสูบบุหรี่โลก 2558 World No Tobacco Day 31 พฤษภาคมของทุกปี วันงดสูบบุหรี่โลก 
  ส่ง 21 มี.ค. 2558 08:19 โดย nuengruethai lamduang
 • การตระหนักถึงความสูญเสีย ทางด้านชีวิตของประชากร
  รัฐบาลไทยก็ได้ตระหนักถึงความสูญเสีย ทางด้านชีวิตของประชากรที่เกิดจากการสูบบุหรี่  จึงได้มีการรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ รวมถึงกำหนดมาตรการต่างๆ โดยการดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ที่จะพยายามให้เกิดการเลิกสูบบุหรี่ ดังเช่นที่กระทรวงได้ประกาศบังคับใช้มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 ให้มีการพิมพ์คำเตือน และโทษของการสูบบุหรี่ที่ข้างซอง ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 25 มีนาคม พ.ศ.2548 เป็นต้นมา อีกทั้งยังมีกฏหมายที่ใช้คุ้มครองสุขภาพประชาชน

  ส่ง 21 มี.ค. 2558 08:39 โดย nuengruethai lamduang
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม