หน้าแรกกิจกรรมโรงเรียน

 • กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

   

  กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562
  17 พฤษภาคม 2562 คณะครูและนักเรียนช่วงชั้นที่1และ2 เข้าฟังเทศน์และเวียนเทียน    ณ วัดเรียบปะอาวใต้  และนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 เข้าฟังเทศน์และเวียนเทียน ณ วัดบูรพาปะอาวเหนือ
   
  ส่ง 22 พ.ค. 2562 07:30 โดย เกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย
 • กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่1/2562

   

  กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
  15 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านปะอาว
   
  ส่ง 15 พ.ค. 2562 07:28 โดย เกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย
 • กิจกรรมปัจฉิมนิเทศม.3 ปีการศึกษา2561

   

  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ประจำปีการศึกษา 2561
  28 มีนาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านปะอาว
   
  ส่ง 28 มี.ค. 2562 02:11 โดย เกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย
 • กิจกรรมบัณฑิตน้อย61

   

  กิจกรรมมอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561
  14 มีนาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านปะอาว
   
  ส่ง 14 มี.ค. 2562 08:14 โดย เกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย
 • กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2562
   
  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปะอาว เข้าวัดทำบุญ เวียนเทียน สวดมนต์
  และบำเพ็ญประโยชน์
  โดยการทำความสะอาดรอบๆบริเวณวัดบูรพาปะอาวเหนือ
  เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562
   

  ส่ง 14 มี.ค. 2562 07:48 โดย เกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


เพจข่าวโรงเรียนบ้านปะอาว