หน้าแรก


slide


กิจกรรมโรงเรียน

 • กิจกรรมประเมินโครงการรักการอ่าน  กิจกรรมประเมินโครงการรักการอ่าน ประจำปี 2562
  03 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอาว พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปะอาว เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการรักการอ่าน 
  ณ  ห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนบ้านปะอาว
   

  ส่ง 3 ก.ค. 2562 03:46 โดย เกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย
 • กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
   

  กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
  1 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอาว เป็นประธาน
  ในพิธีเดินสวนสนามของกองลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนบ้านปะอาว
  เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ  สนามโรงเรียนบ้านปะอาว
  ส่ง 1 ก.ค. 2562 04:08 โดย เกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย
 • กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
   

  กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2562
  13 มิถุนายน 2562 ว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอาว พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปะอาว จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
  ณ  อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านปะอาว
   
  ส่ง 13 มิ.ย. 2562 07:11 โดย เกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย
 • กิจกรรมเดินรณรงค์กำจัดยุงลายและโรคพิษสุนัขบ้า


  กิจกรรมเดินรณรงค์กำจัดยุงลายและโรคพิษสุนัขบ้า
  13 มิถุนายน 2562 ว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอาว พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์กำจัดยุงลายและโรคพิษสุนัขบ้าตามถนนรอบๆหมู่บ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักและระวังป้องกันภัยจากยุงลาย และสนัข
  ส่ง 13 มิ.ย. 2562 05:43 โดย เกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย
 • กิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ

   

  กิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562
  1 มิถุนายน 2562 ว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอาว พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมรำแห่บุญบั้งไฟของตำบลปะอาว เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของชุมชนบ้านปะอาวให้คงอยู่สืบต่อไป
   
  ส่ง 4 มิ.ย. 2562 04:42 โดย เกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


เพจข่าวโรงเรียนบ้านปะอาว