עלון הפסג"ה- אביב תשע"ז          

 
 
                      שיר של יום                      
      


        
     

       ירושלים - נושא שנתי - משרד החינוך
             חוזר למוסדות חינוך בנושא ירושלים
                     תכנית לימודים באמנות