อกท.หน่วยบางพูน


รูปพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระวโรกาสให้ นายวิทยา พลศรี และคณะ 
เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท  ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 
ในวันพุธ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

นายวิทยา  พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี  ประธานกรรมการอำนวยการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ระดับภาคกลาง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระวโรกาสให้ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เมื่อวันพุธ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดานายเสนาะ กาษเกษม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี  รองประธานกรรมการอำนวยการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ หน่วยบางพูน และคณะ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทานพระวโรกาสให้ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เมื่อวันพุธ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙   เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดานางสาวอมรรัตน์ สีแจ่ม นายกองค์องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ หน่วยบางพูน และคณะ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระวโรกาสให้ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เมื่อวันพุธ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙   เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
นายวิทยา  พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี  ประธานกรรมการอำนวยการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ระดับภาคกลาง  และครูที่ปรึกษา อกท.หน่วยบางพูนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระวโรกาสให้ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ      เมื่อที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘    เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา


ą
12345.png
(10k)
FFT Bangpoon,
2 มิ.ย. 2559 19:20
Comments