Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin hỗ trợ học viên hình thức Đào tạo từ xa và Vừa làm vừa học của Trường Đại học Mở Tp. HCM do Ban Nghiên cứu phát triển đào tạo từ xa xây dựng và phát triển.

Tại trang này, bạn sẽ tìm thấy những thông tin hữu ích về các kỹ năng thiết yếu trong học tập, công việc và cuộc sống cùng những thông báo, biểu mẫu, quy trình của Trường và Trung tâm Đào tạo từ xa.


https://sites.google.com/a/oude.edu.vn/google-apps-for-hcm-open-university/

Cách sử dụng Google Apps từ căn bản đến nâng cao

http://career.oude.edu.vn/

Những kỹ năng thiết yếu cho công việc và nhiều thông tin việc làm bổ ích
http://tuyensinh.oude.edu.vn

Tất cả những thông tin một sinh viên tương lai cần biết