En länklista över mina matteflippar

Aritmetik
Addition  L
Subtraktion  LM
Multiplikation av heltal  M
Multiplikation av stora tal M
Multiplikation av decimaltal MH
Multiplikation av små och stora tal MH
Multiplikation och division med 10, 100 och 1000 MH
Division av heltal MH
Division med decimaltal i täljaren MH
Division med stora tal i nämnaren MH
Division med decimaler i nämnaren H

Tabellträning
Addition: långsam - medelsnabb - snabb FL
Subtraktion: långsam - medelsnabb - snabb LM
Multiplikation: långsam - medelsnabb - snabb LMH
Division: långsam - medelsnabb - snabb MH
Division med rest: långsam - medelsnabb - snabb MH

Tal och beräkningar
Prioriteringsregler HG
Potensräkning HG
Beräkningar i andra baser HG

Enheter
Enhetsomvandling med prefix MH

Uppskattad ålder:
F = förskola
L = lågstadium
M = mellanstadium
H = högstadium
G = gymnasium