VSI RAZREDI

Tukaj lahko najdete datume pisnih ocenjevanj.

Možne so spremembe pisnih ocenjevanj. O tem bodo učenci obveščeni vsaj pet delovnih dni pred samim ocenjevanjem!