Otroke želimo vzgajati in učiti, da bodo v

vseh obdobjih življenja bogatili svoj prosti

čas s športnimi vsebinami. Z zdravim

načinom življenja bodo tako skrbeli za

dobro počutje, zdravje, vitalnost in

življenjski optimizem.CILJI:

·       Poleg rednih ur športne vzgoje želimo otrokom ponuditi še dodatne športne aktivnosti.

·       Vključiti želimo tudi njihove preostale družinske člane.

·       Osveščanje o koristnosti ukvarjanja s športnimi aktivnostmi.

·       Z izbranimi nalogami oblikovati pravilno telesno držo.

·       Razvijati gibalne sposobnosti z naravnimi oblikami gibanja, zahtevnejšimi elementarnimi igrami ter poligoni.

·       Razvijati vzdržljivost z dalj časa trajajočimi gibalnimi nalogami.

·       Razvijati pozitivne vzorce športnega obnašanja, medsebojnega sodelovanja in sprejemanja drugačnosti.

·       Spremljanje lastnih športnih aktivnosti z vodenjem dnevnika.


Dejavnosti s katerimi želimo doseči zastavljene cilje:


•    Aktivnosti bomo izvajali v okviru ur podaljšanega bivanja in ob sobotah (skupaj s starši in ostalimi družinskimi člani).

•    Učence bomo povprašali o njihovem udejstvovanju v športnih aktivnostih izven pouka.

•    Urejali si bomo svoje vitrine.

•    Izdelali bomo dnevnik svojih športnih aktivnosti.

•    Izdelali bomo progam domačih vaj za boljšo telesno držo.

•    V okviru podaljšanega bivanja bomo izvedli aktivne sprehode, razne športne ter plesne igre.

•    S tekom bomo razvijali vzdržljivost.

•    V aktivnosti bomo skušali vključiti tudi vse člane družine (aktivni sprehodi, športne igre in vaje doma).

•    Glede na interese in zmožnosti bomo program dopolnjevali sproti.

•      In še kaj...