Comenius Regio partnerstva želijo povečati evropsko dimenzijo šolskega izobraževanja s promocijo sodelovanja med lokalnimi in regionalnimi šolskimi oblastmi.
Regio partnerstva pomagajo sodelujočim regijam pri razvoju in izmenjavi dobrih praks, pri razvoju orodij za čezmejno trajnostno sodelovanje, krepitvi evropske dimenzije v šolskem izobraževanju, hkrati pa nudijo evropske učne izkušnje učiteljem, učencem  in odgovornim, ki vodijo šolske sisteme.
Izobraževalnim oblastem različnih regij dajejo možnost, da skupaj s šolami in drugimi akterji v izobraževanju, pripravijo projekte na skupno temo, razvijejo in izmenjajo dobre prakse, vpeljejo trajnostno čezmejno sodelovanje in da ponudijo evropsko izobraževalno izkušnjo učiteljem, učencem in drugemu izobraževalnemu osebju.

V projektu sodelujejo:

Italija (Partner 1 – koordinator)
Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca – Ufficio Scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale
Istituto Comprensivo di Tavagnacco
Istituto Tecnico Commerciale “O. Mattiussi” Pordenone
Regiona Autonoma Friuli Venezia Giulia- Direzione Centrale Istruzione, Formazione e Cultura
Panathlon Club Gorizia - Centro Studi di Sociologia dello Sport

Slovenija (Partner 2)

Mestna Občina Nova Gorica
Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica
Gimnazija Nova Gorica
Športna zveza Nova Gorica

Naslov projekta:

Žoga brez meja - Palla senza confini

Cilji projekta:

V projektu zasledujemo ključne evropske kompetence, ki so skladne z vzgojnimi programi dveh obmejnih držav  Italije in Slovenije – medosebne in družbene, kulturne kompetence (poznavanje, zanimanje in lastno kreativno izražanje), znati se učiti, komuniciranje v tujem jeziku…To naj bi pripomoglo k uresničevanju novih komunikacijskih vsebin, ki presegajo jezikovne ter govorne ovire in meje. Preko srečanj učencev in učiteljev sodelujočih institucij, si projekt zastavlja cilj poiskati način učenja, ki bo vključeval tako obvezno kot neobvezno izobraževanje.

V okviru projekta je predvidena tudi priprava modula CLIL (content and language integrated learning) s poudarkom na izraznem, motoričnem, fizičnem in športnem učenju. Sodelovanje centra športne sociologije bo zagotovilo sociološko analizo na podlagi šolskih športnih meril. Izsledki bodo na razpolago šolam in drugim izobraževalnim institucijam za proučevanje razvoja skupnih čezmejnih poti.

Žoga je simbol neskončnosti, ki spodbuja komunikacijo in telesno izraznost, spodbuja k igri in sodelovanju. Potovanje z žogo nam pomaga k oblikovanju skupin enakih možnosti za izvajanje športnih, gledaliških, glasbenih, slikarskih, jezikovnih in drugih aktivnosti. Raziskovanje in poznavanje območja obeh regij bodo učenci obravnavali preko učnih turističnih poti povezanih tudi z dobrim počutjem. Športne motorične aktivnosti bodo pripomogle tudi k spoštovanju samega sebe in drugih, upoštevanju pravil, sprejemanju drugačnosti, solidarnosti in medsebojnem sodelovanju.

Vključenost OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica v projekt:

Naša šola bo v okviru dvoletnega projekta neposredno sodelovala z italijansko šolo Instituto Comprensivo di Tavagnacco. Na obeh šolah sta vključena po dva oddelka, na naši strani sta to 5.a in 6.c.

Koordinator projekta na naši šoli:


Aleš Bremec