Почетна

Стилски изрази су посебни облици и начини саопштавања поетским језиком. То су на посебан начин груписане речи и реченице, или су речи употребљене у пренесеном значењу.