Press release - 20 May 2011

เนคเทคจัดสัมมนา OpenOffice Day 2011 แถลงความก้าวหน้าของไทยในการพัฒนาโอเพนซอร์ส

เผยความสำเร็จในการนำ OpenOffice ไปใช้ในองค์กรขนาดใหญ่ พร้อมเปิดตัว LibreOffice โปรแกรมออฟฟิศล่าสุดในตระกูล OpenOffice

ในวันที่ 7 มิถุนายน 2554 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า บางกะปิ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค), การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และสมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย (TOSF) จะร่วมกันแถลงข่าวความก้าวหน้าในโครงการพัฒนาปรับปรุงการจัดการภาษาไทยใน OpenOffice ซึ่งเป็นชุดออฟฟิศที่หลายองค์กรนำมาใช้ทดแทนซอฟต์แวร์ราคาแพงที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, บริษัท ไทยประกันชีวิต, บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน), บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา ฯลฯ โดยองค์กรชั้นนำเหล่านี้จะมาเผยถึงเส้นทางที่นำไปสู่ความสำเร็จในการนำ OpenOffice มาใช้ในองค์กร ภายในงานสัมมนา OpenOffice Day 2011

เนื่องจาก OpenOffice เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สซึ่งมีการเผยแพร่ซอร์สโค้ด ทำให้เมื่อมีข้อบกพร่อง นักพัฒนาซอฟต์แวร์ของไทยจึงสามารถแก้ไขซอฟต์แวร์ได้เอง โครงการปรับปรุง OpenOffice นี้ เนคเทครับเป็นเจ้าภาพโดยยึดเอาผลการหารือกับกลุ่มผู้ใช้และผู้เกี่ยวข้องที่ได้ระบุถึงปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ได้ทำงานร่วมกับบริษัทโอเพนซอร์สดิเวลอปเมนต์ (Osdev) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะกับซอฟต์แวร์ OpenOffice โดยมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นผู้ให้ทุนสนับสนุน ทั้งนี้เนื่องจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นผู้ใช้ OpenOffice รายใหญ่ มีผู้ใช้กว่า 10,000 คน มีการใช้งาน OpenOffice ถึง 70% จึงร่วมกับองค์กรผู้ใช้อีกหลายแห่ง เพื่อรายงานและคัดเลือกปัญหาเร่งด่วน 4 เรื่อง อันได้นำมาสู่แก้ไขในรอบแรกของโครงการ หลังจากนั้นจะมีการดำเนินการเช่นนี้ต่อไปทุกปี เนื่องจาก OpenOffice เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่มีการใช้งานและมูลค่าสูง สามารถทดแทนการนำเข้าซอฟต์แวร์หลักร้อยล้านบาทในแต่ละปี

ในอดีตนักพัฒนาของไทยได้เคยมีการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรม OpenOffice มาแล้วหลายครั้ง โดยเผยแพร่ออกมาในชื่อใหม่คือ ออฟฟิศทะเล และ ปลาดาว จนกระทั่งปี 2548 ที่เนคเทค ซิป้า และซันไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) ตกลงร่วมกันว่าจะโปรโมตซอฟต์แวร์ภายใต้ชื่อโครงการหลักของซันคือ OpenOffice.org เพียงตัวเดียว เพื่อลดความสับสนในฝั่งผู้ใช้ นับจากนั้นทั้งเนคเทคและซิป้าจึงโปรโมตชื่อ OpenOffice.org ตลอดมา

การพัฒนาปรับปรุง OpenOffice ครั้งนี้แตกต่างกับครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงคุณภาพของ OpenOffice ไม่ใช่สร้างโปรแกรมใหม่ขึ้นมาอีก โครงการนี้จึงเป็นการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เจ้าของซอฟต์แวร์นำไปรวมไว้ในซอร์สโค้สต้นฉบับ ซึ่งปัจจุบันได้แก้ปัญหาสำเร็จแล้วทั้ง 4 เรื่อง โดยมี 3 เรื่องที่เข้าไปซอร์สโค้ดต้นฉบับเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนักพัฒนาของ OpenOffice ได้ย้ายไปอยู่ในโครงการใหม่ที่ชื่อ LibreOffice แทน หลังจากในปีที่แล้ว ออราเคิลได้ควบรวมกิจการของซัน และปลดโครงการ OpenOffice.org ของซันออกไปในที่สุด ดังนั้นผลการปรับปรุงจากโครงการของไทยจึงจะไปปรากฏใน LibreOffice เวอร์ชันต่อไปคือ 3.4 แทน

งานสัมมนา OpenOffice Day 2011 จึงเป็นการแถลงความร่วมมือของเนคเทค การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และเครือข่ายผู้ใช้ OpenOffice ในระดับองค์กร เพื่อแสดงให้เห็นความก้าวหน้า ทั้งในการร่วมพัฒนากับเจ้าของโครงการ LibreOffice และความสำเร็จในการนำ OpenOffice ไปใช้ในระดับองค์กร เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการการเปลี่ยนแปลงในองค์กรเพื่อนำเอา OpenOffice ไปทดแทนชุดออฟฟิศเดิม และเพื่อกำหนดทิศทางในการสนับสนุนการพัฒนาและการใช้งาน OpenOffice ภายใต้ชื่อใหม่คือ LibreOffice ต่อไป

กำหนดการในวันที่ 7 มิถุนายน 2554

10:00-10:40

แถลงข่าวการปรับปรุง OpenOffice และทิศทางของภาครัฐ
เนคเทค, การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

10:40-12:00

เสวนา ความสำเร็จในการเปลี่ยนมาใช้ OpenOffice
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, บมจ.S&P, .ไทยประกันชีวิต, .ดีเอชเอ สยามวาลา

12:00-13:00

lunch

13:00-13:40

LibreOffice - ชื่อใหม่ของ OpenOffice
.Osdev

13.40-14:20

ทำอย่างไรให้ประเทศไทยใช้ OpenOffice
นิตยสาร OpenSource2Day

14.20-15:00

เปลี่ยนมาใช้ OpenOffice ให้สำเร็จ
.Osdev

15:00-15:40

การผลักดัน OpenOffice ในองค์กร
• STKS
สวทช.

15:40-16:00

ชิงรางวัล

ลงทะเบียนร่วมงานที่

http://bit.ly/oo-day

LibreOffice

ไฟล์โลโก้ความละเอียดสูง

http://wiki.documentfoundation.org/Marketing/Branding#Logo_resources_for_community_members_and_external_use

ดาวน์โหลด LibreOffice เวอร์ชันล่าสุด

http://openoffice.in.th/download-libreoffice

Press contacts

วิไล รามนู
โทร: 02 269 9889
อีเมล: wilai@osdev.co.thComments