STANDARDI ZNANJA in OPISNI KRITERIJI

Pozdravljeni.


V prilogi so predstavljeni:

- standardi znanja po tematskih sklopih za predmet zgodovina in geografijo od 7. do 9. razreda, ki so tudi na tabli v zgodovinski učilnici in z njimi ste bili seznanjeni prvo šolsko uro zgodovine in geografije.

- časovna razporeditev pisnega in ustnega ocenjevanja znanja pri predmetu zgodovine in geografije za šolsko leto 2014/15.

- opisni kriteriji za ustno ocenjevanje znanja pri predmetu zgodovina in geografija 

- Za zaključek pa nekaj napotil za učenje. 

Lep pozdrav. 

Melita Vidovič
ĉ
Melita Vidovič,
Sep 30, 2014, 3:55 AM
ĉ
Melita Vidovič,
Sep 30, 2014, 3:52 AM
ĉ
Melita Vidovič,
Sep 30, 2014, 3:46 AM
ĉ
Melita Vidovič,
Sep 30, 2014, 3:44 AM