PODALJŠANO BIVANJE

PODALJŠANO BIVANJE

 

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa organiziranega v okviru razširjenega programa osnovne šole.

Določeno je z letnim delovnim načrtom, učnimi cilji in nalogami. V oddelke podaljšanega bivanja se vključujejo učenci prostovoljno na osnovi prijav, ki jih bomo letos prvič izvedli preko spletnega portala Novi LoPolis.

Podaljšano bivanje je strokovno vodeno.

Cilji podaljšanega bivanja se prepletajo in nadgrajujejo z učnimi cilji pouka.

 

ORGANIZACIJA PODALJŠANEGA BIVANJA

Vsaka dejavnost traja 50 minut.

§  Kosilo,

§  sprostitvena dejavnost (SD),

§  samostojno učenje (SU),

§  ustvarjalno preživljanje časa (UPČ).

Potek dela PB

URNIK PB Majšperk

5.

11.20 – 12.10

SD

6.

12.10 – 13.00

SD

 

13.00 – 13.20

KOSILO

7.

13.20 – 14.10

SU

8.

14.10 – 15.00

UPČ

9.

15.00 – 15.50

UPČ

 

URNIK PB Ptujska Gora

5.

11.30 – 12.20

 SD

6.

3., 4.r

12.25 – 13.10

SD

KOSILO

1., 2. r

12.20 – 12.40               

KOSILO

3., 4. R

13.10 – 13.30

6.

1., 2. r

12.40 – 13.30

SU

7.

13.30 – 14.20

SU/SD

8.

14.20 – 15.10

UPČ

9.

15.10 – 16.00

UPČ

 

URNIK PB Stoperce

5.

11.30 – 12.20

SD

6.

12.20 – 13.10

SD

 

13.10 – 13.30

KOSILO

7.

13.30 – 14.20

SU

8.

14.20 – 15.10

OPČ

 

 PRAVILA OBNAŠANJA

PRI KOSILU

§  Pred kosilom si umijemo roke.

§  V koloni upoštevamo pravilo ne dotikanja in smo tiho.

§  Jemo v tišini.

§  Hrano jemo s priborom.

§  Za mizo počakamo učence, ki še jedo.

§  V in iz jedilnice odhajamo v koloni za učiteljem podaljšanega bivanja.

V GARDEROBI

§  V garderobah se preobuvamo.

§  Obutev in oblačila ustrezno pospravimo.

§  Osebne predmete in oblačila odnašamo sproti domov.

NA IGRIŠČU

§  Na igrišče hodimo v koloni.

§  Pazimo na lastno varnost.

§  Upoštevamo cestno prometna pravila.

§  Zadržujemo se na igralni površini.

§  Upoštevamo navodila učitelja.

§  Z igrišča ne odhajamo brez vednosti in dovoljenja učitelja.

§  Odgovorno ravnamo s športnimi rekviziti.

§  Pred odhodom z igrišča pospravimo in poskrbimo za svojo in šolsko lastnino.

HIŠNI RED podaljšanega bivanja:

§  Pravilo NEDOTIKANJA.

§  Ko prihajate po otroka potrkajte, pozdravite in počakajte na hodniku pred razredom, da vaš otrok pospravi šolske potrebščine, igrače, stol…, ker le tako lahko delo v razredu poteka nemoteno.

§  Ne vstopajte sami v prazne učilnice.

§  Starši, naprošamo vas, da se ne zadržujete v garderobah.

§  Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učitelji dovolijo predčasni odhod otroka iz šole samo s predhodnim pisnim obvestilom staršev.

§  Iz organizacijskih razlogov se je potrebno držati ure odhoda, navedene na prijavnici, oz. naprošamo vas, da pravočasno prihajate po svojega otroka.

§  V šolo naj otroci ne nosijo dragocenih stvari (nalivniki, nakit, denar) saj zanje ne prevzemamo odgovornosti.

§  Po končanem pouku učenci počakajo učitelja podaljšanega bivanja na določenem mestu.

§  Po hodnikih hodimo tiho.

§  Stvari, ki niso naše, pustimo pri miru.

§  Namerno poškodovana ali uničena šolska/učenčeva lastnina se ustrezno nadomesti ali plača.

POMEMBNE INFORMACIJE:

§  Pri pouku podaljšanega bivanja učenci uporabljajo šolske potrebščine, ki jih imajo v dopoldanskem času, zvezek za podaljšano bivanje, škarje, lepilo in barvice.

§  V času sprostitvenih dejavnosti boste z napisom na vratih učilnice seznanjeni kje se nahajamo.

§  Obveščamo vas, da ste sami dolžni poskrbeti za odjavo in prijavo prehrane (malica, kosilo, popoldanska malica).

§  Podaljšano bivanje ne more v celoti nadomestiti domačega dela (zaradi obiskovanje interesnih dejavnosti v času PB), zato  boste morali  vsak dan z otrokom pregledati in po potrebi dopolniti domače naloge.

 

Prijava na podaljšano bivanje


 Na šolski spletni strani si učenci skupaj s starši preberejo opis podaljšanega bivanja.


Vpis v razširjen program PB bo potekal med 3. 6. in 5. 6. 2020 na spletnem portalu Novi Lopolis s pomočjo starševskih gesel,

kot poteka izobraževanje na daljavo.