NABOR INTERESNIH DEJAVNOSTI

Poleg obveznega programa osnovna šola izvaja tudi razširjen program.

INTERESNE DEJAVNOSTI

Interesne dejavnosti pomagajo učencem pri sprostitvi in poglabljanju znanj na področjih, pri katerih želijo pridobiti nova znanja in izkušnje. S tem jih želi šola praktično uvajati v življenje in jih usposabljati za koristno in zdravo preživljanje prostega časa.

Izvajajo jih naši učitelji v sodelovanju z zunanjimi sodelavci.  

Interesne dejavnosti potekajo od septembra do junija. Glede na program dejavnosti se izvajajo pred in po pouku ali ob sobotah, nekatere interesne dejavnosti pa bomo izvajali tudi v strnjeni obliki skupaj glede na vremenske pogoje.

Ob zadostnem številu prijav učencev na posamezno interesno dejavnost, se bo dejavnost v prihodnjem šolskem letu izvajala.

 

RAZŠIRJEN PROGRAM - RaP

 

V prihodnjem šolskem letu bomo že četrto leto zapored izvajali učne vsebine RaP-a (razširjenega programa) s področja:

·       Gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje.

Temeljni namen razširjenega programa osnovne šole je vsem učencem in učenkam omogočiti zdrav in celosten osebnostni razvoj, ki sledi njihovim individualnim zmožnostim, interesom, talentom in potrebam. S tem jih želi šola praktično uvajati v življenje in jih usposabljati za koristno in zdravo preživljanje prostega časa.

 

Nabor interesnih dejavnosti in dejavnosti RaP za šolsko leto 2021/22

OŠ MAJŠPERK

NASLOV DEJAVNOSTI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1. Sproščanje (Andreja Zupanič)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Napnimo možgane1

(Hinko Strmšek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Gibanje skozi ljudski ples (Petra Zorko)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Zaigrajmo skupaj

(Andreja Zupanič)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Mini rokomet (Hinko Strmšek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Gibanje in prehrana 1

(Tatjana Peršuh)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Kolesar naj bo (Petra Dolenc)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Šolsko gledališče 1 (Petra Dolenc)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Kreativna ustvarjalnica              (Majda Črešnik)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Likovni krožek (Majda Črešnik)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Napnimo možgane

      (Hinko Strmšek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Igre brez meja 1 (Majda Črešnik)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Športne igre (Sandra Pišek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Šolsko novinarstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Mladi planinec (Petra Dolenc)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Gibanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŠ STOPERCE

NASLOV DEJAVNOSTI

1.

2.

3.

4.

1. Gibanje in zdravje skozi letne čase 1 (Milena Širec)

 

 

 

 

2. Razgibani v nov dan 1 (Ida Žunkovič)

 

 

 

 

3. Živim z naravo – v naravi (Ida Žunkovič)

 

 

 

 

4. Angleščina za najmlajše

 

 

 

 

 

OŠ PTUJSKA GORA

NASLOV DEJAVNOSTI

1.

2.

3.

4.

1. Kuharsko ustvarjalne dogodivščine 1 (Darja Bera)

 

 

 

 

2. Igraj se z menoj 1 (Barbara Rajh)

 

 

 

 

3. Rad telovadim 1 (Jadranka Frlež)

 

 

 

 

4. Lutkovni krožek 1 (Darja Bera)

 

 

 

 

5. Gledališki krožek 1 (Katja Predikaka)

 

 

 

 

6. Mladi planinec (Petra Dolenc)

 

 

 

 


Prijava k interesnim dejavnostim in dejavnostim RaP

 

Na šolski spletni strani si učenci skupaj s starši preberejo predstavitve posamezne dejavnosti (stolpec levo).

Izbor dejavnosti bo potekal med 17. 6. in 22. 6. 2021 preko spletnega portala Novi Lopolis.

Ko učenec izbere interesno dejavnost se s tem obvezuje, da jo bo obiskoval šolskem letu 2021/22. Učenec lahko spremeni izbrano interesno dejavnost le v primeru, če s tem ne spremeni obstoječe interesne dejavnosti.