SPLETNA STRAN 3.a RAZREDAFOTOGRAFIJE IN IZDELKI UČENCEV
3. razreda !!!!!!

stran   NAŠ RAZRED
VOZNI RED AVTOBUSOV  na spletni strani OŠ Majšperk.

Urnik 3. razreda -   v prilogi spodaj DOP / DOD =  DOPOLNILNI in DODATNI POUK

Dopolnilni pouk je organiziran za tiste učence, ki bodo pri svojem delu naleteli na morebitne težave in bodo za uspešno premagovanje le teh potrebovali pomoč.
Dodatni pouk je namenjen učencev, ki pri svojem šolskem delu želijo dosegati boljše rezultate. Pri dodatnem pouku bodo potekale tudi priprave na slovenska (Cankarjevo tetekmovanje) in matematična tekmovanja (Matematični kenguru, Računanje je igra).

O udeležbi pri DOP ali DOD pouku bom učence obveščala SPROTI - ob težavah, pred tekmovanji.

DOPOLNILNI / DODATNI POUK
torek 7.30 - 8.15


ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG
četrtek 11.55 - 12.40

ANGLEŠKE URICE
petek  7.30 - 8.15


BRALNA ZNAČKA
torek, 11.55 - 12.40


PEVSKI ZBOR, ponedeljek, 7.30
                          sreda,  13.00 - 13.45 
      

             Pišite, sporočajte mi!
        nemec.andrejka@os-majsperk.si 

        Govorilne ure
         in roditeljski sestanki:
         * vsak tretji torek v mesecu


            Izredne pogovorne ure:
vsak ponedeljek, 7.30 – 8. 10   kabinet

    
    KOTIČEK ZA STARŠE: 
      preglejte in preberite!!!


GOVORILNA URA

 Vabim vas na SKUPNO govorilno uro, ki bo v torek, 18.4.2016 ob 16. uri v učilnici 3. razreda.

Skupaj bomo vrednotili učne in vzgojne dosežke vaših otrok ter pregledati dejavnosti, ki nas čakajo še v bližnji prihodnosti tega šolskega leta.

Po skupni govorilni uri bodo potekali še individualni pogovori.

Vabljeni.Vabljeni, da se  z učenci preizkusite v hitrem računanju.
povezava na hitro računanje tukaj   http://sl.lefo.net/
                       


                 
ć
Nemec Andrejka,
13. sep. 2016 13:51
Ċ
Nemec Andrejka,
26. sep. 2016 05:19
Ċ
Nemec Andrejka,
26. sep. 2016 05:20
ĉ
Nemec Andrejka,
13. sep. 2016 13:55
Ċ
Nemec Andrejka,
26. sep. 2016 05:19
Ċ
Nemec Andrejka,
26. sep. 2016 05:20
Ċ
Nemec Andrejka,
26. sep. 2016 05:20
Ċ
Nemec Andrejka,
26. sep. 2016 05:21
Ċ
Nemec Andrejka,
26. sep. 2016 05:21