SPLETNA STRAN 1.a RAZREDAVOZNI RED AVTOBUSOV  na spletni strani OŠ Majšperk.

Urnik 1. razreda -   v prilogi spodaj DOP / DOD =  DOPOLNILNI in DODATNI POUK

Dopolnilni pouk je organiziran za tiste učence, ki bodo pri svojem delu naleteli na morebitne težave in bodo za uspešno premagovanje le teh potrebovali pomoč.
Dodatni pouk je namenjen učencev, ki pri svojem šolskem delu želijo dosegati boljše rezultate. Pri dodatnem pouku bodo potekale tudi priprave na slovenska (Cankarjevo tetekmovanje) in matematična tekmovanja (Matematični kenguru, Računanje je igra).

O udeležbi pri DOP ali DOD pouku bom učence obveščala SPROTI - ob težavah, pred tekmovanji.

DOPOLNILNI / DODATNI POUK
sreda 7.30 - 8.15


ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG
četrtek 11.55 - 12.40


BRALNA ZNAČKA
torek, 7.30 - 8.15


PEVSKE URICE
vsak zadnji ponedeljek v mesecu 
      

             Pišite, sporočajte mi!
        nemec.andrejka@os-majsperk.si 

        Govorilne ure
         in roditeljski sestanki:
         * vsak tretji torek v mesecu


            Izredne pogovorne ure:
vsak torek, 10.15 – 11.00   kabinet

    
    KOTIČEK ZA STARŠE: 
      preglejte in preberite!!!Vabljeni, da se  z učenci preizkusite v matematičnih nalogah za tekmovanje MATEMČEK

Naloge prejšnjih tekmovanj na spletni strani 
https://sites.google.com/site/matemcek201314si/PRETEKLA-TEKMOVANJA

Naloge z rešitvami so tudi v priponkah spodaj. 
Zbrane so naloge za vse razrede - sledite nalogam za 1. razred.
Tekmovanje bo potekalo v petek, 10.11.2017.


                       


                 
Ċ
Nemec Andrejka,
31. okt. 2017 14:11
Ċ
Nemec Andrejka,
31. okt. 2017 14:11
Ċ
Nemec Andrejka,
31. okt. 2017 14:12
Ċ
Nemec Andrejka,
31. okt. 2017 14:12
Ċ
Nemec Andrejka,
31. okt. 2017 14:12
Ċ
Nemec Andrejka,
31. okt. 2017 14:13
Ċ
Nemec Andrejka,
31. okt. 2017 14:13
Ċ
Nemec Andrejka,
31. okt. 2017 14:14
Ċ
Nemec Andrejka,
31. okt. 2017 14:15
Ċ
Nemec Andrejka,
31. okt. 2017 14:16
Ċ
Nemec Andrejka,
31. okt. 2017 14:17
ĉ
Nemec Andrejka,
31. okt. 2017 14:10