Učbeniški sklad

 
UČBENIŠKI SKLAD
 
 
Učbeniški sklad je namenjen vsem učencem od 1. do 9. razreda. Učenci si lahko brezplačno izposodijo komplet učbenikov, saj bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in  šport tudi v letošnjem šolskem letu zagotovilo potrebna sredstva.

 

 

Komplet učbenikov, ki si ga učenci izposodijo, morajo na koncu šolskega leta vrniti nepoškodovan. V primeru poškodbe ali izgube posameznega učbenika morajo učenci plačati odškodnino, ki je odvisna od nabavne cene in starosti učbenika.

 

Seznami učbenikov in ostalih šolskih potrebščin so dostopni na spletni strani šolske knjižnice, pri skrbnici učbeniškega sklada ali v tajništvu šole.
 
Kaj lahko naredimo, da bodo učbeniki iz sklada dalj časa lepi in urejeni?
  • Vse učbenike skrbno ovijemo s plastičnimi ovitki.
  • V učbenike ne pišemo, ne rišemo in ne podčrtujemo.
  • Pazimo, da jih ne poškodujemo.
     

  

ĉ
Edita Čelofiga,
1. sep. 2021, 04:05