Ekouvod

Učenci in delavci osnovne šole Ljudski vrt Ptuj smo se v šolskem letu 2003/2004, po dolgoletnem delovanju na področju ekologije, tudi uradno vključili v mednarodni projekt EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA. Njegova osnovna naloga je z novimi zamislimi in pobudami graditi čustven in strokoven odnos do človekovega ravnanja z okoljem in naravo. Z osvojitvijo EKOZASTAVE smo že v prvem letu delovanja potrdili, da je bilo delo učencev in učiteljev zelo kvalitetno ter v okolju opazno in prepoznano.

Obe šoli – matična in podružnična - se nahajata v čudovitem naravnem okolju, na arheološko zelo bogatem in turistično zelo zanimivem področju. Okolica šol nam ponuja veliko možnosti povezanosti z naravo in to čudovito okolje želimo ohraniti tudi za svoje potomce. Mladi v obeh šolah se že dolgo zavedamo, da je kvaliteta našega življenja odvisna tudi od našega odnosa do narave in okolja, v katerem živimo.

V projekt smo se vključili zato, ker želimo zgraditi odgovoren odnos do človekovega ravnanja z naravnimi viri, ker želimo živeti in odraščati v čistem in prijetnem okolju, ker želimo živeti zdravo, ker želimo imeti dobre medsebojne odnose, ker želimo biti strpni in razumevajoči do drugačnih…

Zavedamo se, da imamo le en planet, ki je skupen dom vsem ljudem, rastlinam in živalim. In ker je človek tisti, ki ta skupen dom najbolj ogroža, želimo oblikovati notranje bogate mlade ljudi, ki bodo znali spoštovati vsa živa bitja na našem zelenem planetu.

Če vsi mladi tega sveta združimo moči, bomo uspešni!

PROJECT ECO SCHOOL LIVE

The students and teachers of Ljudski Vrt Elementary School Ptuj and the branch school in Grajena have been working on the area of ecology for a long time. We officially entered the international project Eco School in the school year 2004/05. Its basic task is to build an emotional and professional attitude towards the environment. The acquisition of Eco Flags on both schools has proven that the work provided by the teachers and students has been successful and noticeable in the environment.

Both schools are situated in a wonderful natural environment and surrounded by a culturally and archeologically rich area. The school surroundings offer many opportunities for connection with the nature. This is the environment we want to preserve for our descendants. The students of both schools have long been aware of the fact that the quality of our life depends on our attitude towards the nature and the environment we live in.

We have decided to enter the project with the task to build an emotional and professional attitude towards the treatment of natural resources. We want to grow up and to live in a healthy environment and to have good mutual relationships. We want to be tolerant and understanding to those who are different.

We are aware that there is only one planet, the place which is home to all the people, plants and animals. And it is the humankind who endangers this mutual home. Our goal is to educate and raise people who will respect all living beings on our green planet. If all the young people in the world join their forces, we will succeed.