Na kratko o fakultativnem pouku angleščine ...


"En jezik vas postavi na hodnik življenja.
Dva jezika vam odpreta vsa vrata na tej poti."
                                                             Frank Smith


Osnovni cilj pouka angleščine v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju 
je otrokom na spontan in zanimiv način približati angleški jezik, predvsem z igro, gibanjem in pesmijo. 
Pouk  poteka s pomočjo spletnih strani, namenjenih učenju angleščine, ki so bogat vir gradiva. 
Poudarek je na poslušanju in ponavljanju ritmičnih pesmi, rim, izštevank, posameznih besed in krajših fraz. Za otroke je to najboljši način učenja tujega jezika, s pomočjo katerega lahko nezavedno vadijo jezikovne vzorce, besedišče in izgovarjavo.


Edita Čelofiga,
učiteljica angleščine
Podstrani (1): Neimenovano