Prehrana otrok v vrtcu

Prehrana

Jedilnike načrtuje  organizatorka prehrane ga. Aleksandra Borovnik s posvetovanjem z vodjo kuhinje in pomočnico ravnatelja vrtca. Osnovno vodilo so Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno – izobraževalnih ustanovah. Upoštevamo starost otrok, potrebe po energiji, sezonsko hrano, serviranje in količino obrokov. Vključujemo veliko sadja in zelenjave. Tako imajo otroci vedno na voljo sadje in čaj.

Za otroke s prehranskimi alergijami pa na podlagi zdravniškega potrdila ter seznama dovoljenih in prepovedanih živil pripravljamo dietno prehrano.

Jedilniki so objavljeni na oglasnih deskah in na spletnem naslovu OŠ Benedikt.


Zdravstveno higienski režim


Ena najpomembnejših nalog vseh zaposlenih v vrtcu je razvoj, dobro počutje in zdravje naših otrok. Pravna podlaga za vzpostavljanje zdravstveno-higienskega režima so določila v Zakonu o vrtcih, Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. Upoštevamo priporočila in navodila strokovnih institucij.

Skrbimo za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni, rednim prezračevanjem prostorov, z veliko gibanja v okolici in na igralih.


Organizator prehrane in zdravstveno higienskega režima je Aleksandra Borovnik, prof.

 

Comments