Spoznajte nas‎ > ‎

Najpogostejša vprašanja


ZNIŽANO PLAČILO VRTCA - SPREMEMBE IN NOVOSTI!

objavljeno: 30. mar. 2015 03:38 avtor: Osnovna šola Benedikt   [ posodobljeno 30. mar. 2015 03:38 ]

objavljeno: 24. sep. 2014 20.30 avtor: Simona Lorenčič   [ posodobljeno 24. sep. 2014 20.33 ]

Vse o novostih in morebitnih spremembah si lahko preberete tukaj.

oziroma na tej spletni strani: 

VPIS OTROKA V VRTEC

objavljeno: 24. sep. 2014 20.23 avtor: Simona Lorenčič

  •        VPIS OTROK

Za vpis otroka v vrtec starši izpolnijo vlogo, ki jo dobijo v vrtcu, upravi šole ali na spletni strani vrtca. Vpis za naslednje šolsko leto poteka skozi vse leto do meseca aprila . V začetku meseca maja zaseda Komisija za sprejem novincev.  

Sprejem novincev je v mesecu SEPTEMBRU.

Otroke vpisujemo tudi med šolskim letom, če so glede na normativ v posameznih starostnih skupinah prosta mesta.

Ob sprejemu otroka v vrtec starši podpišejo pogodbo o medsebojnih pravicah z Osnovno šolo Benedikt.

Pred vstopom v vrtec morajo starši z otrokom opraviti zdravniški pregled. Zdravniško potrdilo dostavijo v vrtec pred sprejemom otroka v vrtec.

http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=1031&sid=592

 

KAKO POTEKA UVAJANJE OTROKA V VRTEC?

objavljeno: 24. sep. 2014 20.17 avtor: Simona Lorenčič   [ posodobljeno 24. sep. 2014 20.30 ]

  • UVAJANJE OTROK

Prvo tesnejše sodelovanje je potrebno pri uvajanju otroka v vrtec. Otrok ima pravico in potrebo po postopnem uvajanju v vrtec, pri tem staršem pomagamo z nasveti.

Staršem priporočamo:

Svetujemo, da otroka pripravite na misel, da mu bo v vrtcu lepo. Otrok bo nekaj časa občutljivejši, zato bo potreboval več pozornosti, potrpežljivosti in nežnosti. Priporočamo, da prinese s seboj v vrtec ljubkovalno igračo ali predmet, s katerim se bo po potrebi tolažil. Svetujemo stalen ritem prihodov  in odhodov, saj to daje otroku občutek varnosti in zaupanja. Priporočamo, da vse druge spremembe, ki bi lahko otroka dodatno obremenile, načrtujemo za kasneje, ko se bo že privadil na vrtec. Otrok naj doživi, da se starši sproščeno in naklonjeno pogovarjajo z vzgojiteljico in s pomočnico vzgojiteljice. S tem mu pomagamo, da se bo bolje počutil. Za uvajanje si vzemite čas. Tako boste bolj mirni in se boste otroku lažje posvetili. Uvajanje naj bi trajalo en teden.
           
         Nekaj napotkov pa lahko najdete tudi tukaj.

KDAJ BO POTEKAL VPIS NOVINCEV V VRTEC BENEDIKT ZA ŠOLSKO LETO 2014/15?

objavljeno: 9. apr. 2014 21.22 avtor: Simona Lorenčič   [ posodobljeno 9. apr. 2014 21.22 ]

Vse o poteku vpisa lahko najdete TUKAJ.

VLOGA ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA ZA LETO 2014 - KDAJ, KJE, KAKO?

objavljeno: 8. nov. 2013 11.24 avtor: Simona Lorenčič   [ posodobljeno 8. nov. 2013 11.26 ]


Poziv staršem za oddajo vloge za znižano plačilo vrtca za leto 2014!!!

Spoštovani!

mesecu decembru morajo vsi starši, ki imajo otroke vključene v vrtec, ponovno oddati vlogo za določitev znižanega plačila za vrtec za naslednje koledarsko leto 2014. Dosedanje odločbe o znižanem plačilu se namreč z 31. 12. 2013 iztečejo, s tem pa prenehajo biti pravna podlaga za izstavitev računov v naslednjem letu.

Vlogo na predpisanem obrazcu starši oddajo na pristojnem CSDZa pravočasno vložene vloge, za katere se bo staršem izdala odločba z veljavnostjo 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 se bodo štele le tiste, ki bodo vložene do konca meseca decembra 2013. V skladu z 32. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) namreč upravičencu pripada znižano plačilo vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. Morebitna kasnejša oddaja bo pomenila, da bo CSD lahko odločbo izdal šele s kasnejšo veljavnostjo.

Vlogo za znižano plačilo torej oddate na predpisanem obrazcu, ki ga najdete tudi na naši spletni strani ali tukaj.  Vlogo oddate v decembru 2013, ne prej in ne kasneje.


Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev prinaša tudi:
  • enotno vlogo za vse v tem zakonu urejene socialne transferje.

Izpis otroka iz vrtca

objavljeno: 30. okt. 2013 14.48 avtor: Simona Lorenčič   [ posodobljeno 30. okt. 2013 14.51 ]

Če se starši odločijo za izpis otroka iz vrtca, morajo izpolniti obrazec, ki ga dobijo pri vzgojiteljici ali upravi šole. Izpis je možen samo s prvim v mesecu in mora biti sporočen vsaj teden dni prej.

Izpisani otrok nima prednosti pri ponovnem sprejemu v vrtec.

Starši imajo možnost začasnega izpisa (režije) otroka:

  •      v času poletnih počitnic (najmanj 22 delovnih dni),
  •      zaradi dalj časa trajajoče bolezni otroka (priložiti je potrebno potrdilo zdravnika).

 

V času začasnega izpisa starši plačajo 50% oskrbnine.

Vloga za znižano plačilo vrtca

objavljeno: 30. okt. 2013 14.19 avtor: Simona Lorenčič   [ posodobljeno 30. okt. 2013 14.22 ]

Vpis otroka v vrtec

objavljeno: 17. okt. 2013 11.13 avtor: Osnovna šola Benedikt   [ posodobljeno 17. okt. 2013 11.14 ]

Vse o vpisu otroka najdete tukaj.

Kdaj oddati vlogo za vpis otroka v vrtec

objavljeno: 26. sep. 2013 14.44 avtor: Osnovna šola Benedikt   [ posodobil 30. okt. 2013 14.52 Simona Lorenčič ]

Vlogo boste oddali v času javnega razpisa v mesecu aprilu. K vlogi priložite potrdilo o zaposlitvi za oba starša in potrdilo iz gospodinjske evidence. Če starša nista prijavljena v istem gospodinjstvu, oddate potrdilo za vsakega posebej.

1-1 of 1