Govorilne ure/roditeljski sestanki za šolsko leto 2017/2018


Oblike sodelovanja s starši


Sodelovanje med vrtcem in starši je pomembno zaradi dviga kakovosti predšolske vzgoje.   

Pri odnosu med vrtcem in starši je zelo pomembno delitev odgovornosti in različnih pristojnosti.

 

Oglasne deske pred igralnicami so namenjene stalnemu obveščanju staršev o tem, katere dejavnosti potekajo, kako se odvija življenje v oddelku, v vrtcu.

 

Vsaka pomoč staršev je dobrodošla in spodbudna za nadaljnje delo na področju predšolske

vzgoje.
 
STROKOVNA SREČANJA S STARŠI
  • Roditeljski sestanki so namenjeni vsem staršem ene ali več skupin otrok. Na teh srečanjih so staršem podane informacije v zvezi z vzgojnim programom v konkretni skupini otrok. Hkrati pa je to priložnost za medsebojno spoznavanje staršev in pridobivanju novih spoznanj.
  • Pogovorne ure so namenjene individualnim pogovorom staršev in vzgojiteljev o razvoju, težavah, uspehih ter posebnostih njihovih otrok.
  • Strokovna predavanja za starše so namenjena vsem, ki želijo poglobiti svoje znanje o družinski vzgoji in razvoju predšolskega otroka.
  • Praznovanja, srečanja, prireditve so predvsem neformalne, z namenom povezovanja vrtca in družine, za vzpostavljanje prijetnih medsebojnih odnosov ter zaupanja, od katerega je odvisen razvoj vsakega otroka (kostanjev piknik, pohodi, dan družine, zaključna prireditev,…)
  • Svet staršev predstavljajo predstavniki vseh oddelkov vrtca in šteje toliko članov, kolikor je oddelkov otrok. Izvolijo ali potrdijo se na prvem roditeljskem sestanku. 
                                                                                                                                               

POPOLDANSKE GOVORILNE URE/RODITELJSKI SESTANKI za šolsko leto 2017/2018

Popoldanske govorilne ure bodo vsak drugi torek v mesecu. Na govorilni uri sta prisotni obe strokovni delavki. V mesecu, ko so druge oblike srečanja s starši, govorilnih ur ni. Informacije izmenjamo na načrtovani mesečni obliki srečanja.

Govorilne ure – pogovorne urice za starše bodo potekale od 15.30 – 16.30 ure.

MESEC

 

DATUM

SEPTEMBER

19.9.2017  1.skupni roditeljski sestanek.

OKTOBER

17.10.2017  Pozdrav jeseni s kostanjevim piknikom. (V primeru slabega vremena so govorilne ure.)

NOVEMBER

14. 11. 2017

DECEMBER

11.-15.12.2017   Praznične delavnice po oddelkih vrtca ali skupna praznična delavnica na temo: Že diši po praznikih …

JANUAR

Zimske radosti na snegu s starši popoldan.

FEBRUAR

20. 02. 2018 2. roditeljski sestanek

MAREC

19.-23.3.2018   pomladno družinsko srečane s starši po oddelkih vrtca.

APRIL

10. 04. 2018

MAJ

15.5. 2018  3.roditeljski sestanek

JUNIJ

Slovo mini maturantov – predvideno:  14. 06. 2018. 

Zaključek vrtčevskega leta – predvideno:  19. 06. 2018.

Vljudno vabljeni.

Strokovni delavci vrtca Benedikt.


Comments