ח פיזיקה

פיזיקה - עתודה מדעית:

מצגות:

תוספות למצגות

פיזיקה - מופת
מצגות:

תוספות למצגות:
משיכת חבל יוטיוב
7. לחץ אטמוספירי
סודות הריק (לחץ אטמוספרי) יוטיוב
Comments