ט פיזיקה

פיזיקה לכיתות מופת 
ג. אלקטרוסטטיקה - כח חשמלי סטטי
אלקטרודינמיקה - זרם ישר
5. מגנטיות - שדות מגנטייםתוספות - אנימציות וסימולציות


פיזיקה לכיתות עתודה מדעית

1.חזרה על חוק שימור האנרגיה- המרות ומעברים. 

ניסוי המשקולת מפליז- דוח מעבדה

עבודה בנושא מסה ומשקל

מאמר- הנחיתה על הירח

פעילות מסה ומשקל מט"ח

דף עבודה לתרגול אנרגיית גובה מס' 2

מאמר- הנחיתה על הירח

3. אנרגיית תנועה
סימולטור מרחק עצירה ובלימה

פעילות מט"ח זמן, דרך, מהירות

דף עבודה לתרגול מרחק עצירה ובלימה

4. אנרגיה במערכות חשמליות

חוק אוהם הילקוט הדיגיטלי

מט"ח - מעגל בטור ובמקביל

5. חשמל חיבור מקבילי וטורי והספק חשמלי

דף עבודה הספק חשמלי

6. החום וניצולו

1. זרם חשמלי אנימציה של אלקטרוליזה וזרם חשמלי

הדמייה של חום כמוס- קוראנית

דף עבודה על החום וניצולו

חום כמוס אופק מטח

7. אנרגיית הקרינה

8. אנרגייה גרעינית

יחידת הערכה מסכמת מטח בנושא אנרגיה

כח ותנועה 

א. מבצע תנועה ולא מתקדם לשום מקום

ב. גם ציפור

ג. תנועה יחסית

 אוגדן פעילויות לתלמידים, עתודה מדעית-טכנולוגית, פיזיקה כיתה ט'- תשע"ה

 אוגדן פעילויות לתלמידים, עתודה מדעית-טכנולוגית, פיזיקה כיתה ט'- תשע"ה

 

נושא

יחידות ההוראה

תרגום לערבית של דפי העבודה לתלמיד

אנרגיה ומערכות טכנולוגיות

הצעות להוראת הנושא אנרגיה כיתה ט' עתודה מדעית טכנולוגית - תשע"ג

ערכת הלה בנושא אנרגיה בשפה העברית

זרם חשמלי

חיבור בטור, במקביל וחשמל בבית

אנרגיה חשמלית

ערכת הלה בנושא אנרגיה בשפה הערבית

זרם חשמלי

חיבור בטור, במקביל וחשמל בבית

אנרגיה חשמלית

כח ותנועה בשני מימדים על הארץ ובחלל

א. גדלים וקטוריים

צירוף תנועות במימד אחד

לאיזה כיוון משגרים

העתק ומהירות במישור

תנועה במישור אנכי

צירוף תנועות במימד אחד

לאיזה כיוון משגרים

העתק ומהירות במישור

תנועה במישור אנכי

ב. נפילה חופשית בשני ממדים

הכוח כוקטור

הכוח כוקטור

ג. חוק הכבידה העולמי ותופעות הקשורות אליו

תנועה מעגלית בשמים ובארץ

תנועה מעגלית בשמים ובארץ