טקס סיום שנת תשע"ה

גולשים בטוח גם בקיץ 
לפעילויות לחץ על התמונה 

לקראת חופשת הקיץ הקרבה החלה ההרשמה לקייטנה הדיגיטלית - לפרטים לחץ על התמונה 
http://online.lms.education.gov.il/course/category.php?id=85

תוכנית קיץ אחר לפרטים לחץ על התמונה 
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yam/yotzim/app.htm
פרוייקט יזמים צעירים 
כתות ג' ; ד' ; ה' ; ו' 


עלון גלישה בטוחה להורים-לחץ על התמונה  
http://sites.education.gov.il/cloud/home/glisha_betuha/Documents/Alon_Web_Limudim_27.8.pdf 

 
  
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מיבזקי השבוע

לכניסה לסביבת הלמידה
לחץ על התמונה
  
 
http://www.brainpop.co.il/
 
 
לדף קישורים בנושא השנתי
לחץ על התמונה  
https://sites.google.com/a/ort-hzor.tzafonet.org.il/daf-home/jkdae-jkej-kjekjke
 
 
 
 
לקישורים בנושא גלישה בטוחה לחץ על התמונה
 
https://sites.google.com/a/ort-hzor.tzafonet.org.il/daf-home/httpsitesgooglecomaort-hzortzafonetorgildogma/גלישה%20בטוחה%20(Mobile).JPG
 
   לחץ על התמונה לאוסף קישורים בנושא