שיר של יום 

 
    

 
  
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מיבזקי השבוע

לכניסה לסביבת הלמידה
לחץ על התמונה
  
 
http://www.brainpop.co.il/
 
 
https://classroom.google.com/h


לדף קישורים בנושא השנתי
לחץ על התמונה 
 
 
 
 
לקישורים בנושא גלישה בטוחה לחץ על התמונה
http://sites.education.gov.il/cloud/home/glisha_betuha/Pages/hashavua_haleumi_leglisha_betuha.aspx
 

https://sites.google.com/a/ort-hzor.tzafonet.org.il/daf-home/httpsitesgooglecomaort-hzortzafonetorgildogma/גלישה%20בטוחה%20(Mobile).JPG
 

   לחץ על התמונה לאוסף קישורים בנושא