בקייטנה אנו מציעים חוברות עבודה לקיץ לפי תחומי דעת ובהתאמה לכיתות בית הספר:

אנגלית
עברית וחינוך לשוני
מתמטיקה
הכנה לכיתה א'
נוסף על כך, הקייטנה כוללת משחקים

עשרות ספרים מונפשיםסיפורים מונפשים באנגלית -THE LIBRARY

המלצות ומשחקים לגלישה בטוחה ברשת ועוד.
הקייטנה פתוחה לכל בתי הספר המנויים על גלים במהלך כל חופשת הקיץ.להרשמה לאקדמיה ברשת 
 לחץ על התמונה 

http://edu.gov.il/tech/DigitalSummer/Pages/Code-development-and-computer-science-Summer-Camps.aspx
https://docs.google.com/a/ort-hzor.tzafonet.org.il/forms/d/e/1FAIpQLSdFjrotmIiQiRP8YPuLYGhIiWemf7Xt8CRga40neWd0r1Y0rQ/viewform


מצעד ה
ספרי
ם 

ידעון להורים - מהנעשה בביה"ס 
    

 
  
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מיבזקי השבוע

לכניסה לסביבת הלמידה
לחץ על התמונה
  
 
http://www.brainpop.co.il/
 
 
https://classroom.google.com/h


לדף קישורים בנושא השנתי
לחץ על התמונה 
 
 
 
 
לקישורים בנושא גלישה בטוחה לחץ על התמונה
 
https://sites.google.com/a/ort-hzor.tzafonet.org.il/daf-home/httpsitesgooglecomaort-hzortzafonetorgildogma/גלישה%20בטוחה%20(Mobile).JPG
 

   לחץ על התמונה לאוסף קישורים בנושא