קייטנות הקיץ הדיגיטליות של אגף טכנולוגיות מידע חוזרות
למידע והרשמה לחץ על התמונה 
http://edu.gov.il/tech/DigitalSummer/Pages/Home-Page.aspx

 הקייטנה הדיגיטלית של גלים לחופש לפעילויות לחץ על התמונה 
http://www.galim.org.il/art/vacation/sites/?utm_source=newsletter06_2016_vacation&utm_medium=email&utm_content=normal&utm_campaign=galim_update


  מצעד הספרים תשע"ו 
 
פתיחת מצעד הספרים תשע"ו 
תוצאות הבחירות של מצעד הספרים ה-21 ע"ש מרים רות
עלון גלישה בטוחה להורים-לחץ על התמונה  
http://sites.education.gov.il/cloud/home/glisha_betuha/Documents/Alon_Web_Limudim_27.8.pdf 

 
  
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מיבזקי השבוע

לכניסה לסביבת הלמידה
לחץ על התמונה
  
 
http://www.brainpop.co.il/
 
 
לדף קישורים בנושא השנתי
לחץ על התמונה  
https://sites.google.com/a/ort-hzor.tzafonet.org.il/daf-home/jkdae-jkej-kjekjke
 
 
 
 
לקישורים בנושא גלישה בטוחה לחץ על התמונה
 
https://sites.google.com/a/ort-hzor.tzafonet.org.il/daf-home/httpsitesgooglecomaort-hzortzafonetorgildogma/גלישה%20בטוחה%20(Mobile).JPG
 

   לחץ על התמונה לאוסף קישורים בנושא