E:\DCIM\100OLYMP\P8270025.JPGE:\DCIM\100OLYMP\P8270026.JPG




- ein god stad å vere!
 

Om oss

Kontaktinformasjon

Vartdal barnehage
Myrane 17
6170 Vartdal  
vartdal@orstabarnehagen.no
  
Styrar: 
Marianne Knutsen tlf 48086125 / 95705104 (priv)

Avdeling Trollskjær
Pedagogisk leiar:
Elisabeth Ragna Standal                   48086124             

Avdeling Fosshola
Pedagogisk leiar:
Tone Gravdal                                                     48086123

Avdeling Lisjetua
Pedagogisk leiar:                                              480886122
Therese Farstad Roth

FAU 2017/2018
Leiar: FOU
Ragnhild Aasen                                    48890389
ragnhild.aasen@icloud.com

Leiar:SU
Mia Rekkedal                                       90410035
miarekkedal@gmail.com

Marte Volle                                          95873573
martejohnsen84@gmail.com

Kristin Mek                                         97149058
kristinmek@gmail.com   

Gro Elisabeth Dale  (vara)                     97060283
groedale@gmail.com

SU  2017/2018
Leiar:
Ragnhild Aasen                                    48890389
ragnhild.aasen@icloud.com

Mia Rekkedal                                       90410035
miarekkedal@gmail.com

Ingrid Slyngstadli                                90055587
slyngstadli11@gmail.com

Tone Gravdal                                                        47274965
tone.gravdal@orstabarnehagen.no

Viviann Boska                                                     95124882
viviann.boska@orstabarnehagen.no

Avdelingar (lenke):