Barna skal kjenne at dei høyrer til i Hjørundfjorden og vere stolte av å kome herifrå. 
 

Kontaktinformasjon

Sæbø Barnehage
Kvievegen 8
6165 Sæbø
 
Tlf:
Styrar Karen Rekkedal                  70040196
sabo@orstabarnehagen.no


Dalegubben:                       90223625

sabostore@orstabarnehagen.no 


Tua                        90223726

Avdelingar