Rystene barnehage
"BLI SETT!"

Kontaktinformasjon

Rystene barnehage
Leitevegen 1
6155 Ørsta
 
Tlf                                                70068689
Mobil styrar                                97101421 
rystene@orstabarnehagen.no
  
Avd Konglen                    90677632
konglen@orstabarnehagen.no
Avd Kantarellen                90621732

Avdelingar (lenke):