Oversiktleg og passe stor - til å sjå enkeltbarnets styrke og behov
 

Kontaktinformasjon

Kvitveisen barnehage
Porsevegen 8
6150 Ørsta
 Tlf. 70067442

Styrar : Janne Kristin Spjutøy
  
kvitveisen@orstabarnehagen.no