Krokedalen barnehage SA

VI VIL - VI KAN
Omsorg,meistring og glede

Avdelingar (lenke):

Kontaktinformasjon

Dagleg leiar:  Linda Engjaberg, 977 90 657

Avdeling Grøn: 417 69 868

Avdeling Raud: 413 30 402

Avdeling Blå: 907 45 819

Opningstid: 07.15-16.45