https://sites.google.com/a/orstabarnehagen.no/seksjon-barnehage/farkvamen/Bilde%20av%20barnehagen.jpg?attredirects=0

Farkvamen barnehage

 

Kontaktinformasjon

Farkvamen barnehage
Skogvegen 18
6150 Ørsta
  
farkvamen@orstabarnehagen.no
  
Farkvamen barnehage                           70068840
styrar: farkvamen@orstabarnehagen.no

Skogstrolla                                            48867302                         skogstrolla@orstabarnehagen.no   
             
Skålanissane                                         48867274                          skaalanissane@orstabarnehagen.no

Småtrolla                                              48882391
smaatrolla@orstabarnehagen.no